This tender has expired.

Tender description

Levering af indberetningsberettigede energibesparelser i henhold til Aftalen af 16.12.2016 med tilpasninger af den 1.11.2017 om Energiselskabernes energispareindsats (herefter ”Energispareaftalen”) og bekendtgørelse nr. 1622 af 18.12.2017 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter ”Bekendtgørelsen”).

Der udbydes 3 delaftaler (en med TREFOR Varme A/S, en med TREFOR El-Net A/S og en med Dinel A/S) af hver 10 000 000 kWh indberetningsberettigede energibesparelser, som alle skal leveres inden den 1.1.2020. Leverandøren kan byde på 1, 2 eller alle 3 delaftaler.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Betingelser for åbning af bud

2018-11-07

12:00

Notice number in the OJ S
2018/S 049-109109
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Tidspunkt
12:00
Dato
2018-11-07
Type of contest
Open
Tilbud skal være gyldige indtil
2019-02-07

Supplerende oplysninger

Yderligere oplysninger
Tilbudsgivere opfordres til at læse det vedlagte udbudsmateriale for nærmere indblik i den udbudte genstand, betingelser og krav for deltagelse i udbudsprocessen samt kontraktvilkårene i øvrigt.
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

kfst@kfst.dk

http://www.kfst.dk

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 35291000

klfu@naevneneshus.dk

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2018-09-28
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej Main CPV code 71314200

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

7 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Danmark, Kolding

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Delaftale 1: Energibesparelser til Dinel A/S

Value

DKK Not specified

Delaftale 1: Energibesparelser til Dinel A/S

Levering af indberetningsberettigede energibesparelser i henhold til Aftalen af 16.12.2016 med tilpasninger af den 1.11.2017 om Energiselskabernes energispareindsats (herefter ”Energispareaftalen”) og bekendtgørelse nr. 1622 af 18.12.2017 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter ”Bekendtgørelsen”).

Den vindende tilbudsgiver forpligter sig til med denne aftale af levere 10 000 000 dokumenterede og realiserede energibesparelser til Dinel A/S. Den aftalte mængde energibesparelser kan leveres løbende og skal senest være leveret inden den 1.1.2020.

Aftalens øvrige krav og omfang fremgår af det til udbuddet vedlagte udbudsmateriale.

Start

2019-01-01

End

2020-01-01

Delaftale 2: Energibesparelser til TREFOR Varme A/S

Value

DKK Not specified

Delaftale 2: Energibesparelser til TREFOR Varme A/S

Levering af indberetningsberettigede energibesparelser i henhold til Aftalen af 16.12.2016 med tilpasninger af den 1.11.2017 om Energiselskabernes energispareindsats (herefter ”Energispareaftalen”) og bekendtgørelse nr. 1622 af 18.12.2017 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter ”Bekendtgørelsen”).

Den vindende tilbudsgiver forpligter sig til med denne aftale af levere 10 000 000 dokumenterede og realiserede energibesparelser til TREFOR Varme A/S. Den aftalte mængde energibesparelser kan leveres løbende og skal senest være leveret inden den 1.1.2020.

Aftalens øvrige krav og omfang fremgår af det til udbuddet vedlagte udbudsmateriale.

Start

2019-01-01

End

2020-01-01

Delaftale 3: Energibesparelser til TREFOR El-net A/S

Value

DKK Not specified

Delaftale 3: Energibesparelser til TREFOR El-net A/S

Levering af indberetningsberettigede energibesparelser i henhold til Aftalen af 16.12.2016 med tilpasninger af den 1.11.2017 om Energiselskabernes energispareindsats (herefter ”Energispareaftalen”) og bekendtgørelse nr. 1622 af 18.12.2017 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter ”Bekendtgørelsen”).

Den vindende tilbudsgiver forpligter sig til med denne aftale af levere 10 000 000 dokumenterede og realiserede energibesparelser til TREFOR El-net A/S. Den aftalte mængde energibesparelser kan leveres løbende og skal senest være leveret inden den 1.1.2020.

Aftalens øvrige krav og omfang fremgår af det til udbuddet vedlagte udbudsmateriale.

Start

2019-01-01

End

2020-01-01

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

Ireland : Kilkenny - Energy and related services

Ireland

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Gloucester - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

Ireland : Co Monaghan - Construction work

Ireland

Value: 6.0 million Euro

United Kingdom : Invergordon - Civil engineering consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 270,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Mechanical and electrical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 65.0 million Pound Sterling