This tender in no longer available.

Tender description

E6, Nordre älvbron inom Göteborgs stad och Kungälvs kommun, Västra Götalands län.

Anbudsområde 1. Innebär underhåll, bland annat, anläggande av extra körfält för buss, byte av kantbalkar, ny beläggning med mera.

Anbudsområde 2. Innebär utbyte av brospann - ombyggnad från rörlig- till fast bro.

Anbud kan lämnas på endera eller båda delarna.Förfarande

Anbud ska vara giltigt till
2018-11-17
Anbudsöppning

2018-09-18

08:00

Datum
2018-09-18
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
nej
Typ av projekttävling
Open
Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
SV
Lokal tid
00:00

Kompletterande upplysningar

Detta är en återkommande upphandling
nej
Datum då meddelandet sänts
2018-06-12
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten i Falun

Box 45

Falun

791 21

Precise information on deadline(s) for review procedures

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

Main CPV code 45221100

Bidding information

Bidding deadline

18 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Sverige, Borlänge

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK Not specified

E6, Nordre älvbron inom Göteborgs stad och Kungälvs kommun, Västra Götalands län.

Anbudsområde 1. Innebär underhåll, bland annat, anläggande av extra körfält för buss, byte av kantbalkar, ny beläggning med mera.

Anbudsområde 2. Innebär utbyte av brospann - ombyggnad från rörlig- till fast bro.

Anbud kan lämnas på endera eller båda delarna.

Start

2018-10-01

Main site or place of performance

Göteborg.

End

2019-12-31

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Lift installation work

Ireland

Value: Not specified

Norway : Molde - Street-cleaning services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

Sweden : Bandhagen - Miscellaneous special-trade construction work

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Construction work for buildings relating to education and research

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 13.0 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Construction work

Norway

Value: 140.0 million Norwegian Krone

Ireland : Monaghan - Installation services of fire protection equipment

Ireland

Value: 480,000 Euro