This tender in no longer available.

Tender description

Vaistai ir kiti farmacijos produktai.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Sutarties vykdymo sąlygos

1) už atsisakymą pristatyti visas ar dalį užsakytų prekių, jų nepristatymą pardavėjas ne vėliau kaip per 10 dienų po pirkėjo pareikalavimo moka pirkėjui 30 proc. nepristatytų prekių vertės baudą;

2) už pristatytas prekes pirkėjas apmoka pardavėjui per 30 dienų po prekių pristatymo mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktas sąskaitas faktūras. Pardavėjas PVM sąskaitą faktūrą pirkėjui turi pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu: https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita).

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas
Netaikoma.
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas
Netaikoma.
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas

1) tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Tiekėjai, pildydami Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma;

2) tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą vaistams, turi pateikti licenciją užsiimti farmacine veikla (narkotiniams ir psichotropiniams vaistams – licenciją veiklai su jais). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

Pastaba: kvalifikacinių reikalavimų atitikimą įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti galimo laimėtojo.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama
Netaikoma.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama
Netaikoma.

Procedūra

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LT
Data
2018-09-20
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip
Vietos laikas
10:00
Pasiūlymas turi galioti iki
2018-12-20
Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2018-09-20

10:45

LSMUL Kauno klinikos, Paslaugų centras (III aukštas), Viešųjų pirkimų tarnyba, kabinetas Nr. 4, Eivenių g. 2, Kaunas.

Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti nekviečiami.

Type of contest
Open

Papildoma informacija

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas

Kaunas

Electronic invoicing will be accepted
taip
Šio skelbimo išsiuntimo data
2018-08-14
Tai pasikartojantis pirkimas
ne Main CPV code 33621200

Bidding information

Bidding deadline

20 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Lietuva, Kaunas

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Ac. folicum 1 mg

Value

Not specified

Ac. folicum 1 mg

Orientacinis kiekis:

Ac. folicum 1 mg – 15 000 tab.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Ac. salicylicum pulv.

Value

Not specified

Ac. salicylicum pulv.

Orientacinis kiekis:

Ac. salicylicum pulv. – 6 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Acetylcysteinum 100 mg/ml – 3 ml inj.

Value

Not specified

Acetylcysteinum 100 mg/ml – 3 ml inj.

Orientacinis kiekis:

Acetylcysteinum 100 mg/ml – 3ml inj. – 2 500 amp.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Aether pro narcosi 1000 ml

Value

Not specified

Aether pro narcosi 1000 ml

Orientacinis kiekis:

Aether pro narcosi 1000 ml – 50 flac.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Amylum solani pulv.

Value

Not specified

Amylum solani pulv.

Orientacinis kiekis:

Amylum solani pulv. – 1 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Anaesthesinum pulv.

Value

Not specified

Anaesthesinum pulv.

Orientacinis kiekis:

Anaesthesinum pulv. – 6 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Anidulafunginum 100 mg inj.

Value

Not specified

Anidulafunginum 100 mg inj.

Orientacinis kiekis:

Anidulafunginum 100 mg inj. – 150 flac.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Argenti nitras pulv.

Value

Not specified

Argenti nitras pulv.

Orientacinis kiekis:

Argenti nitras pulv. – 150 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Argentum coloidale

Value

Not specified

Argentum coloidale

Orientacinis kiekis:

Argentum coloidale – 25 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Barii sulfas pulv.

Value

Not specified

Barii sulfas pulv.

Orientacinis kiekis:

Barii sulfas pulv. – 250 000 g.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Biotinum 5 mg

Value

Not specified

Biotinum 5 mg

Orientacinis kiekis:

Biotinum 5 mg – 1 000 tab.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Calcii chloridum dihydratum pulv. (dializei)

Value

Not specified

Calcii chloridum dihydratum pulv. (dializei)

Orientacinis kiekis:

Calcii chloridum dihydratum pulv. (dializei) – 8 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Calcii glycerophosphas pulv.

Value

Not specified

Calcii glycerophosphas pulv.

Orientacinis kiekis:

Calcii glycerophosphas pulv. – 1 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Carbamidum pulv. (išfasuota po 100 g)

Value

Not specified

Carbamidum pulv. (išfasuota po 100 g)

Orientacinis kiekis:

Carbamidum pulv. (išfasuota po 100 g) – 100 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Cefoperazonum/ Sulbactamum 2,0 inj.

Value

Not specified

Cefoperazonum/ Sulbactamum 2,0 inj.

Orientacinis kiekis:

Cefoperazonum/ Sulbactamum 2,0 inj. – 7 000 flac.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Chlorhexidinum 20 % sol.

Value

Not specified

Chlorhexidinum 20 % sol.

Orientacinis kiekis:

Chlorhexidinum 20 % sol. – 40 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Chlorpromazinum 100 mg

Value

Not specified

Chlorpromazinum 100 mg

Orientacinis kiekis:

Chlorpromazinum 100 mg – 900 tab.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Cyclophosphamidum 50 mg

Value

Not specified

Cyclophosphamidum 50 mg

Orientacinis kiekis:

Cyclophosphamidum 50 mg – 300 tab

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Ciclosporinum 50 mg/ml inj.

Value

Not specified

Ciclosporinum 50 mg/ml inj.

Orientacinis kiekis:

Ciclosporinum 50 mg/ml inj. – 200 amp.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Digoxinum 0,25 mg/ml – 2 ml inj.

Value

Not specified

Digoxinum 0,25 mg/ml – 2 ml inj.

Orientacinis kiekis:

Digoxinum 0,25 mg/ml – 2 ml inj. – 1 200 amp.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Diphenhydramini hydrochloridum pulv.

Value

Not specified

Diphenhydramini hydrochloridum pulv.

Orientacinis kiekis:

Diphenhydramini hydrochloridum pulv. – 25 g.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Dithranol pulv.

Value

Not specified

Dithranol pulv.

Orientacinis kiekis:

Dithranol pulv. – 25 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Ethosuximidum 250 mg/5 ml – 250 ml sir.

Value

Not specified

Ethosuximidum 250 mg/5 ml – 250 ml sir.

Orientacinis kiekis:

Ethosuximidum 250 mg/5 ml – 250 ml sir. – 10 flac.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Fibrinogenum/ Trombinum 3 x 2,5 cm vaistinė kempinė

Value

Not specified

Fibrinogenum/ Trombinum 3 x 2,5 cm vaistinė kempinė

Orientacinis kiekis:

Fibrinogenum/ Trombinum 3 x 2,5 cm vaistinė kempinė – 1 400 vnt.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Filgrastimum 480 mcg 0,5 ml inj. (Neupogen arba lygiavertis)**

Value

Not specified

Filgrastimum 480 mcg 0,5 ml inj. (Neupogen arba lygiavertis)**

Orientacinis kiekis:

Filgrastimum 480 mcg 0,5 ml inj. (Neupogen arba lygiavertis) – 800 flac.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Fosaprepitantum 115 mg inj.

Value

Not specified

Fosaprepitantum 115 mg inj.

Orientacinis kiekis:

Fosaprepitantum 115 mg inj. – 10 flac.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Fuxinum pulv.

Value

Not specified

Fuxinum pulv.

Orientacinis kiekis:

Fuxinum pulv. – 500 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Glycerolum

Value

Not specified

Glycerolum

Orientacinis kiekis:

Glycerolum – 200 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Glucosum monohydratum pulv. (apirogeniška)

Value

Not specified

Glucosum monohydratum pulv. (apirogeniška)

Orientacinis kiekis:

Glucosum monohydratum pulv. (apirogeniška) – 1 000 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Hydrocortisonum 10 mg

Value

Not specified

Hydrocortisonum 10 mg

Orientacinis kiekis:

Hydrocortisonum 10 mg – 3 500 tab.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Hydrogenii peroxydum 30 % (išfasuota 1000 ml–5000 ml)

Value

Not specified

Hydrogenii peroxydum 30 % (išfasuota 1000 ml–5000 ml)

Orientacinis kiekis:

Hydrogenii peroxydum 30 % (išfasuota 1000 ml–5000 ml) – 20 l

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Hydroxyurea 500 mg

Value

Not specified

Hydroxyurea 500 mg

Orientacinis kiekis:

Hydroxyurea 500 mg – 200 caps

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Insulin glargine 300VV/ml – 1,5 ml inj.

Value

Not specified

Insulin glargine 300VV/ml – 1,5 ml inj.

Orientacinis kiekis:

Insulin glargine 300VV/ml – 1,5 ml inj. – 100 užp. šv.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Insulin lispro 300 VV inj.

Value

Not specified

Insulin lispro 300 VV inj.

Orientacinis kiekis:

Insulin lispro 300 VV inj. – 40 flac.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Insulin lispro 50 % + Insulin lispro protamini sulfas 50 % 300VV inj.

Value

Not specified

Insulin lispro 50 % + Insulin lispro protamini sulfas 50 % 300VV inj.

Orientacinis kiekis:

Insulin lispro 50 % + Insulin lispro protamini sulfas 50 % 300VV inj. – 30 užp. šv.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Iodum purum pulv.

Value

Not specified

Iodum purum pulv.

Orientacinis kiekis:

Iodum purum pulv. – 1 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Kalii chloridum pulv. (parenteriniams tirpalams), išfasuota po 25 kg

Value

Not specified

Kalii chloridum pulv. (parenteriniams tirpalams), išfasuota po 25 kg

Orientacinis kiekis:

Kalii chloridum pulv. (parenteriniams tirpalams), išfasuota po 25 kg – 300 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Kalii hypermanganicum pulv.

Value

Not specified

Kalii hypermanganicum pulv.

Orientacinis kiekis:

Kalii hypermanganicum pulv. – 2 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Kalii iodidum pulv.

Value

Not specified

Kalii iodidum pulv.

Orientacinis kiekis:

Kalii iodidum pulv. – 2 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Ketamini hydrochloridum 5 % – 5 ml inj.

Value

Not specified

Ketamini hydrochloridum 5 % – 5 ml inj.

Orientacinis kiekis:

Ketamini hydrochloridum 5 % – 5ml inj. – 1 600 amp.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Lactobacillus rhamnosus/ Lactobacillus acidophilus/ Lactobacillus bulgaricus/ Streptococcus thermophilus

Value

Not specified

Lactobacillus rhamnosus/ Lactobacillus acidophilus/ Lactobacillus bulgaricus/ Streptococcus thermophilus

Orientacinis kiekis:

Lactobacillus rhamnosus/ Lactobacillus acidophilus/ Lactobacillus bulgaricus/ Streptococcus thermophiles – 11 250 caps

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Lanolinum anhydricum

Value

Not specified

Lanolinum anhydricum

Orientacinis kiekis:

Lanolinum anhydricum – 20 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

L-Carnitinum 500 mg

Value

Not specified

L-Carnitinum 500 mg

Orientacinis kiekis:

L-Carnitinum 500 mg 0 450 caps

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Lithii carbonas 450 mg

Value

Not specified

Lithii carbonas 450 mg

Orientacinis kiekis:

Lithii carbonas 450 mg – 1 500 tab.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Magnesii sulfas pulv.

Value

Not specified

Magnesii sulfas pulv.

Orentacinis kiekis:

Magnesii sulfas pulv. – 20 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Mercaptopurinum 50 mg

Value

Not specified

Mercaptopurinum 50 mg

Orientacinis kiekis:

Mercaptopurinum 50 mg – 200 tab

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau neilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Methotrexatum 5000 mg inj.

Value

Not specified

Methotrexatum 5000 mg inj.

Orientacinis kiekis:

Methotrexatum 5000 mg inj. – 150 flac.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Mycophenolate mofetil susp. 1 g/5 ml – 110 ml

Value

Not specified

Mycophenolate mofetil susp. 1 g/5 ml – 110 ml

Orientacinis kiekis:

Mycophenolate mofetil susp. 1 g/5 ml – 110 ml – 8 flac.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Mitomycinum 10 mg inj.

Value

Not specified

Mitomycinum 10 mg inj.

Orientacinis kiekis:

Mitomycinum 10 mg inj. – 60 flac.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Mitomycinum 2 mg inj.

Value

Not specified

Mitomycinum 2 mg inj.

Orientacinis kiekis:

Mitomycinum 2 mg inj. – 10 flac.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Morphini sulfas spinal 1 mg/ml – 2 ml inj.

Value

Not specified

Morphini sulfas spinal 1 mg/ml – 2 ml inj.

Orientacinis kiekis:

Morphini sulfas spinal 1 mg/ml – 2 ml inj. – 1 000 amp

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Natrii hydrocarbonas (steril) pulv.

Value

Not specified

Natrii hydrocarbonas (steril) pulv.

Orientacinis kiekis:

Natrii hydrocarbonas (steril) pulv. – 3 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

N-Carbamylglutamatum 200 mg

Value

Not specified

N-Carbamylglutamatum 200 mg

Orientacinis kiekis:

N-Carbamylglutamatum 200 mg – 60 tab

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Nimodipinum 30 mg

Value

Not specified

Nimodipinum 30 mg

Orientacinis kiekis:

Nimodipinum 30 mg – 18 000 tab

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Octenidini dihydrochloridum 1000 ml

Value

Not specified

Octenidini dihydrochloridum 1000 ml

Orientacinis kiekis:

Octenidini dihydrochloridum 1000 ml – 700 flac.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Ol. Olivarum (ad usum internum)

Value

Not specified

Ol. Olivarum (ad usum internum)

Orientacinis kiekis:

Ol. Olivarum (ad usum internum) – 350 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Oxacillini natrium 0,5 inj. i.v., i.m.

Value

Not specified

Oxacillini natrium 0,5 inj. i.v., i.m.

Orientacinis kiekis:

Oxacillini natrium 0,5 inj. i.v., i.m. – 2 000 flac.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Pilocarpinum pulv.

Value

Not specified

Pilocarpinum pulv.

Orientacinis kiekis:

Pilocarpinum pulv. – 500 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Pralidoxinum 1 g

Value

Not specified

Pralidoxinum 1 g

Orientacinis kiekis:

Pralidoxinum 1 g – 20 flac

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Procaini hydrochloridum pulv.

Value

Not specified

Procaini hydrochloridum pulv.

Orientacinis kiekis:

Procaini hydrochloridum pulv. – 20 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Progesteronum 200 mg

Value

Not specified

Progesteronum 200 mg

Orientacinis kiekis:

Progesteronum 200 mg – 450 caps

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Serumas nuo gyvatės įkandimo 500 TV inj.

Value

Not specified

Serumas nuo gyvatės įkandimo 500 TV inj.

Orientacinis kiekis:

Serumas nuo gyvatės įkandimo 500 TV inj. – 10 flac

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Skystas padidinto kaloringumo (1,5 kcal/ml) enterinio maitinimo preparatas (baltymų kiekis – mažiau nei 7 g/100 ml)

Value

Not specified

Skystas padidinto kaloringumo (1,5 kcal/ml) enterinio maitinimo preparatas (baltymų kiekis – mažiau nei 7 g/100 ml)

Orientacinis kiekis:

Skystas padidinto kaloringumo (1,5 kcal/ml) enterinio maitinimo preparatas (baltymų kiekis – mažiau nei 7 g/100 ml) – 800 l

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Skystas padidinto kaloringumo (1,5 kcal/ml) ir padidintu baltymų kiekiu (7–8 g/100 ml) enterinio maitinimo preparatas

Value

Not specified

Skystas padidinto kaloringumo (1,5 kcal/ml) ir padidintu baltymų kiekiu (7–8 g/100 ml) enterinio maitinimo preparatas

Orientacinis kiekis:

Skystas padidinto kaloringumo (1,5 kcal/ml) ir padidintu baltymų kiekiu (7–8 g/100 ml) enterinio maitinimo preparatas – 4 000 l

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Skystas standartinis (1 kcal/ml) enterinio maitinimo prep. su padidintu baltymų kiekiu (ne mažiau 5,5 g/100 ml)

Value

Not specified

Skystas standartinis (1 kcal/ml) enterinio maitinimo prep. su padidintu baltymų kiekiu (ne mažiau 5,5 g/100 ml)

Orientacinis kiekis:

Skystas standartinis (1 kcal/ml) enterinio maitinimo prep. su padidintu baltymų kiekiu (ne mažiau 5,5 g/100 ml) – 1 000 l

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Skystas standartinis enterinio maitinimo preparatas sumažintu riebalų kiekiu

Value

Not specified

Skystas standartinis enterinio maitinimo preparatas sumažintu riebalų kiekiu

Orientacinis kiekis:

Skystas standartinis enterinio maitinimo preparatas sumažintu riebalų kiekiu – 300 l

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Spiritus aethylicus 96 %–96,6 %

Value

Not specified

Spiritus aethylicus 96 %–96,6 %

Orientacinis kiekis:

Spiritus aethylicus 96 %–96,6 % – 20 000 l

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Tacrolimus 0,2 mg granulės geriamajai suspensijai

Value

Not specified

Tacrolimus 0,2 mg granulės geriamajai suspensijai

Orientacinis kiekis:

Tacrolimus 0,2 mg granulės geriamajai suspensijai – 1 200 vnt.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau neilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Tacrolimus 1 mg granulės geriamajai suspensijai

Value

Not specified

Tacrolimus 1 mg granulės geriamajai suspensijai

Orientacinis kiekis:

Tacrolimus 1 mg granulės geriamajai suspensijai – 1 000 vnt

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Tenofovirum 245 mg

Value

Not specified

Tenofovirum 245 mg

Orientacinis kiekis:

Tenofovirum 245 mg – 600 tab

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Thiopentalum Na 1,0 inj.

Value

Not specified

Thiopentalum Na 1,0 inj.

Orientacinis kiekis:

Thiopentalum Na 1,0 inj. – 2 300 flac.

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Thiotepa 15 mg inj.

Value

Not specified

Thiotepa 15 mg inj.

Orientacinis kiekis:

Thiotepa 15 mg inj. – 100 flac

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Tigecyclinum 50 mg inj.

Value

Not specified

Tigecyclinum 50 mg inj.

Orientacinis kiekis:

Tigecyclinum 50 mg inj. – 60 flac

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Tropicamidum 0,5 % – 10 ml gtt. opht.

Value

Not specified

Tropicamidum 0,5 % – 10 ml gtt. opht.

Orientacinis kiekis:

Tropicamidum 0,5 % – 10 ml gtt. opht. – 50 flac

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g.2 , Kaunas.

Vaccinum human papilomavirus (types 16,18) 0,5 ml inj.

Value

Not specified

Vaccinum human papilomavirus (types 16,18) 0,5 ml inj.

Orientacinis kiekis:

Vaccinum human papilomavirus (types 16,18) 0,5 ml inj. – 5 amp

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Vaselinum flavum

Value

Not specified

Vaselinum flavum

Orientacinis kiekis:

Vaselinum flavum – 130 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Vaselinum ol.

Value

Not specified

Vaselinum ol.

Orientacinis kiekis:

Vaselinum ol. – 300 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Xeroformium pulv.

Value

Not specified

Xeroformium pulv.

Orientacinis kiekis:

Xeroformium pulv. – 1 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Zinci oxydum pulv.

Value

Not specified

Zinci oxydum pulv.

Orientacinis kiekis:

Zinci oxydum pulv. – 10 000 g

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

Zofenoprilum 30 mg

Value

Not specified

Zofenoprilum 30 mg

Orientacinis kiekis:

Zofenoprilum 30 mg – 12 000 tab

Description of renewals

Esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

Main site or place of performance

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas.

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Operating techniques

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Edgbaston - Home delivery of incontinence products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Cleaning products

Ireland

Value: 60.0 million Euro

Norway : Oslo - Furniture

Norway

Value: 281.0 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Medical consumables

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Medical consumables

Norway

Value: 8.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : Edinburgh - Pharmaceutical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.7 million Pound Sterling