Tender description

Předmětem veřejné zakázky je dodávka léků ESBRIET (L04AX05), IOMERON (V08AB10), IRESSA (L01XE02), OPDIVO (L01XC17), PERJETA (L01XC13).

Řízení

Notice number in the OJ S
2018/S 073-161465
Type of contest
Open
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano

Doplňující informace

Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Datum odeslání tohoto oznámení
2018-06-08
Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tř. Kpt. Jaroše 7 Brno 604 55 +420 542167111 [email protected] +420 542167112 http://www.compet.cz
Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tř. Kpt. Jaroše 7 Brno 604 55 +420 542167111 [email protected] +420 542167112 http://www.compet.cz Main CPV code 33652000

Award details

This tender awarded a total of CZK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

12 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 101.2 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dodávka léku ESBRIET (L04AX05)

Value

CZK Not specified

Dodávka léku ESBRIET (L04AX05) ESBRIET 267MG, doplněk CPS DUR 252X1 I, jednotka 28XODTD*.
ESBRIET 267MG, doplněk TBL FLM 252(84X3) II, jednotka 28XODTD*.
ESBRIET 801MG, doplněk TBL FLM 84(4X21) II, jednotka 28XODTD*.
ESBRIET 801MG, doplněk TBL FLM 252(84X3) II, jednotka 28XODTD*.
Množství 900.
*ODTD – obvyklá denní terapeutická dávka stanovená SÚKL – 2403 mg.

Main site or place of performance

Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, Praha 4.

Dodávka léků IOMERON (V08AB10)

Value

CZK Not specified

Dodávka léků IOMERON (V08AB10) IOMERON 300, doplněk 300MG/ML INJ SOL 1X20ML, jednotka 1X20ML, množství 3 600.
IOMERON 300, doplněk 300MG/ML INJ SOL 1X50ML, jednotka 1X50ML, množství 1 800.
IOMERON 300, doplněk 300MG/ML INJ SOL 1X100ML, jednotka 1X100ML, množství 1 200.
IOMERON 400, doplněk 400MG/ML INJ SOL 1X500ML, jednotka 1X500ML, množství 2 000.

Main site or place of performance

Thomayerova nemocnice Vídeňská 800 Praha 4.

Dodávka léku IRESSA (L01XE02)

Value

CZK Not specified

Dodávka léku IRESSA (L01XE02) IRESSA, doplněk 250MG TBL FLM 30, jednotka 30X250MG, množství 150.

Main site or place of performance

Thomayerova nemocnice Vídeňská 800 Praha 4.

Dodávka léků OPDIVO (L01XC17)

Value

CZK Not specified

Dodávka léků OPDIVO (L01XC17) OPDIVO, doplněk 10MG/ML INF CNC SOL 1X10ML, jednotka 1x10ML, množství 800.
OPDIVO, doplněk 10MG/ML INF CNC SOL 1X4ML, jednotka 1x4ML, množství 300.

Main site or place of performance

Thomayerova nemocnice Vídeňská 800 Praha 4.

Dodávka léku PERJETA (L01XC13)

Value

CZK Not specified

Dodávka léku PERJETA (L01XC13) PERJETA, doplněk 420MG INF CNC SOL 1X14ML, jednotka 1X14ML, množství 250.

Main site or place of performance

Thomayerova nemocnice Vídeňská 800 Praha 4.

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Collector and collection bags, drainage and kits

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Medical consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 32.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Yate - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Medical information systems

Ireland

Value: 1 Euro

Ireland : Dublin - Pharmaceutical products

Ireland

Value: 7.3 million Euro

United Kingdom : Belfast - Medicinal products for the nervous system and sensory organs

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.6 million Pound Sterling

Malta : Valetta - Hand and nails care products

Malta

Value: Not specified