Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę zestawów do rozbudowy linii energetycznych zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi” stanowiącymi załącznik nr 6 do SIWZ, w ilościach i asortymencie przedstawionym w tabeli ujętej w Rozdziale III SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabeli, w Rozdziale III, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabeli, w Rozdziale III, w kolumnie „ilość podstawowa”.2. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Main CPV code 31200000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

1 Oct 2018

9 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wałcz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych

Value

PLN Not specified

Dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych w ilości 4 kpl., z czego 3 kpl. w ramach zamówienia podstawowego oraz 1 kpl. w ramach prawa opcji.

End date

2018-11-30

ac

Okres gwarancji4060

Options description

1. Dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych w ilości 4 kpl., z czego 3 kpl. w ramach zamówienia podstawowego oraz 1 kpl. w ramach prawa opcji.2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w SIWZ w tabeli, kolumna „ilość podstawowa” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wskazane w SIWZ w tabeli kolumna „ilość w opcji”.3. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych

Value

PLN Not specified

Dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych w ilości 3 kpl., z czego 2 kpl. w ramach zamówienia podstawowego oraz 1 kpl. w ramach prawa opcji.

End date

2018-11-30

ac

Okres gwarancji4060

Options description

1. Dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych w ilości 3 kpl., z czego 2 kpl. w ramach zamówienia podstawowego oraz 1 kpl. w ramach prawa opcji.2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w SIWZ w tabeli, kolumna „ilość podstawowa” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wskazane w SIWZ w tabeli kolumna „ilość w opcji”.3. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

SIMILAR TENDERS

Fire-detection systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Electrical signalling equipment for railways

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Computer-related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

Car-washing and similar services

Ireland

Value: 1.7 million Euro

Public utilities

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300.0 million Pound Sterling

Public utilities

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750.0 million Pound Sterling