Tender description

Zakup, dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie ultrasonografu wraz ze szkoleniem personelu.
Main CPV code 33112200

Bidding deadline

18 Sep 2018
Remaining: 31 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

PLN 342,037

Locations

Polska, Kraków

LOTS

Lot

Value

PLN 342,037

Lot Zakup, dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie ultrasonografu wraz ze szkoleniem personelu.

Main site

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

ac

Parametry techniczne i eksploatacyjne20 %Warunki gwarancji20 %60

End date

2018-11-15

Eu programme related

„Doposażenie jednostek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w celu utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności”. Umowa o dofinansowaniu nr. POIS.09.02.00-00-0126/17-00/45/2

SIMILAR TENDERS

Disposable catering supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 740,000 Pound Sterling

Medicinal products for obstructive airway diseases

Malta

Value: Not specified

Motorised beds

Malta

Value: Not specified

Anti-inflammatory and anti-rheumatic products

Malta

Value: Not specified

Antiepileptics

Malta

Value: Not specified

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 897,738 Pound Sterling

Miscellaneous evaluation or testing instruments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified