This tender in no longer available.

Tender description

Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for EnvironmentENV.A.5- Finance BU-9 01/005Brussels1049Markets [email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073Appoġġ tekniku relatat mal-implimentazzjoni tal-Inizjattiva tal-UE dwar il-PollinaturiENV.D.2/SER/2018/0028Fl-1.6.2018, il-Kummissjoni adottat l-inizjattiva tal-UE dwar il-pollinaturi sabiex tindirizza t-tnaqqis tal-pollinaturi. L-inizjattiva hija parti mill-isforzi tal-UE biex twaqqaf it-telf tal-bijodiversità u d-degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistema, inkorporati fl-Istrateġija tal-UE dwar il-Bijodiversità sal-2020. L-għan ta' dan il-kuntratt hu li jipprovdi appoġġ tekniku lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni ta' għadd ta' azzjonijiet tal-inizjattiva.500000.00Extra MurosSejħa miftuħa għall-offerti: kuntratt ta' servizz fil-qasam tal-ġbir u s-sinteżi ta' informazzjoni dwar il-pollinaturi u s-servizzi ta' ekosistema ta' pollinazzjoni, il-monitoraġġ ta' attivitajiet dwar il-pollinaturi fi Stati Membri tal-UE, l-organizzazzjoni ta' workshops tematiċi u konferenzi, l-immaniġġjar ta' riżorsi online u l-komunikazzjoni dwar il-pollinaturi. It-tul massimu tal-kuntratt huwa ta' 24 xahar u l-baġit massimu huwa stabbilit għal 500 000 EUR.500000.0024Jekk jogħġbok irreferi għad-Dokumenti tal-Ksib (ara l-Punt 1.1 u 1.7) tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti)2018-10-3016:0092018-11-1310:30Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, IL-BELĠJU. Salle DMhux iktar minn 2 rappreżentanti għal kull min jitfa' offerta jistgħu jattendu għall-ftuħ (mingħajr ebda ħlas ta' spejjeż).Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta' sigurtà, dak li jitfa' l-offerti għandu jipprovdi l-isem sħiħ u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti mill-inqas 3 ijiem tax-xogħol bil-quddiem fl-indirizz: [email protected] ta' dan, l-Awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li tirrifjuta aċċess għall-bini tagħha.Bi qbil mal-Artikolu 134.1.e) tar-Regoli ta' Applikazzjoni għar-Regolament Finanzjarju Nru 2015/1929 tat-28 ta' Ottubru 2015, matul it-3 snin wara l-konklużjoni tal-kuntratt oriġinali, l-Awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt se tkun tista' tuża l-proċedura nnegozjata għal servizzi addizzjonali (mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż dwar kuntratt) għal servizzi jew xogħlijiet ġodda li jikkonsistu fir-ripetizzjoni ta' servizzi jew xogħlijiet simili fdati lill-operatur ekonomiku li lilu l-istess Awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tat kuntratt oriġinali, sakemm dawn is-servizzi jew xogħlijiet huma konformi ma' proġett bażiku li għalih il-kuntratt oriġinali ngħata wara l-pubblikazzjoni ta' avviż dwar kuntratt, taħt il-kundizzjonijiet imniżżla fil-paragrafu 4 tal-Artikolu 134.Id-dokumenti tas-sejħa għall-offerti se jkunu disponibbli għat-tniżżil fl-indirizz indikat taħt l-Intestatura I.3). Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari u hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekkjaw għal aġġornamenti u modifiki waqt il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.Il-Qorti ĠeneraliRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.euTista' tissottometti kwalunkwe osservazzjoni li tikkonċerna l-proċedura tal-għoti lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt indikata taħt l-Intestatura l.1).Jekk temmen li kien hemm amministrazzjoni ħażina, tista' tressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew fi żmien sentejn (2) mid-data li fiha sirt taf dwar il-fatti li fuqhom huwa bbażat l-ilment (ara http://www.ombudsman.europa.eu). Ilment bħal dan mhux se jwassal biex jew ikun sospiż il-limitu taż-żmien għat-tressiq ta' appell jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq ta' appell.Fi żmien xahrejn min-notifika dwar id-deċiżjoni tal-għoti inti tista' tressaq appell quddiem il-korp li għalih hemm referenza f'VI.4.1).2018-09-20il-BelġjuBrussellFl-1.6.2018, il-Kummissjoni adottat l-inizjattiva tal-UE dwar il-pollinaturi sabiex tindirizza t-tnaqqis tal-pollinaturi. L-inizjattiva hija parti mill-isforzi tal-UE biex twaqqaf it-telf tal-bijodiversità u d-degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistema, inkorporati fl-Istrateġija tal-UE dwar il-Bijodiversità sal-2020. L-għan ta' dan il-kuntratt hu li jipprovdi appoġġ tekniku lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni ta' għadd ta' azzjonijiet tal-inizjattiva.

Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet
Jekk jogħġbok irreferi għad-Dokumenti tal-Ksib (ara l-Punt 1.1 u 1.7) tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti)
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
iva
Selection criteria as stated in the procurement documents
iva
Selection criteria as stated in the procurement documents
iva

Proċedura

Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

2018-11-13

10:30

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, IL-BELĠJU. Salle D

Mhux iktar minn 2 rappreżentanti għal kull min jitfa' offerta jistgħu jattendu għall-ftuħ (mingħajr ebda ħlas ta' spejjeż).

Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta' sigurtà, dak li jitfa' l-offerti għandu jipprovdi l-isem sħiħ u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti mill-inqas 3 ijiem tax-xogħol bil-quddiem fl-indirizz: [email protected]

Fin-nuqqas ta' dan, l-Awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li tirrifjuta aċċess għall-bini tagħha.

L-akkwist huwa kopert mill-GPA
iva
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SV
Ħin lokali
16:00
Data
2018-10-30
Type of contest
Open

Informazzjoni kumplimentari

Informazzjoni addizzjonali

Bi qbil mal-Artikolu 134.1.e) tar-Regoli ta' Applikazzjoni għar-Regolament Finanzjarju Nru 2015/1929 tat-28 ta' Ottubru 2015, matul it-3 snin wara l-konklużjoni tal-kuntratt oriġinali, l-Awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt se tkun tista' tuża l-proċedura nnegozjata għal servizzi addizzjonali (mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż dwar kuntratt) għal servizzi jew xogħlijiet ġodda li jikkonsistu fir-ripetizzjoni ta' servizzi jew xogħlijiet simili fdati lill-operatur ekonomiku li lilu l-istess Awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tat kuntratt oriġinali, sakemm dawn is-servizzi jew xogħlijiet huma konformi ma' proġett bażiku li għalih il-kuntratt oriġinali ngħata wara l-pubblikazzjoni ta' avviż dwar kuntratt, taħt il-kundizzjonijiet imniżżla fil-paragrafu 4 tal-Artikolu 134.

Id-dokumenti tas-sejħa għall-offerti se jkunu disponibbli għat-tniżżil fl-indirizz indikat taħt l-Intestatura I.3). Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari u hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekkjaw għal aġġornamenti u modifiki waqt il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Tista' tissottometti kwalunkwe osservazzjoni li tikkonċerna l-proċedura tal-għoti lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt indikata taħt l-Intestatura l.1).

Jekk temmen li kien hemm amministrazzjoni ħażina, tista' tressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew fi żmien sentejn (2) mid-data li fiha sirt taf dwar il-fatti li fuqhom huwa bbażat l-ilment (ara http://www.ombudsman.europa.eu). Ilment bħal dan mhux se jwassal biex jew ikun sospiż il-limitu taż-żmien għat-tressiq ta' appell jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq ta' appell.

Fi żmien xahrejn min-notifika dwar id-deċiżjoni tal-għoti inti tista' tressaq appell quddiem il-korp li għalih hemm referenza f'VI.4.1).

Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż
2018-09-20
Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Il-Qorti Ġenerali

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Dan huwa akkwist rikorrenti
le

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

il-Belġju, Brussell

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 500,000

Sejħa miftuħa għall-offerti: kuntratt ta' servizz fil-qasam tal-ġbir u s-sinteżi ta' informazzjoni dwar il-pollinaturi u s-servizzi ta' ekosistema ta' pollinazzjoni, il-monitoraġġ ta' attivitajiet dwar il-pollinaturi fi Stati Membri tal-UE, l-organizzazzjoni ta' workshops tematiċi u konferenzi, l-immaniġġjar ta' riżorsi online u l-komunikazzjoni dwar il-pollinaturi. It-tul massimu tal-kuntratt huwa ta' 24 xahar u l-baġit massimu huwa stabbilit għal 500 000 EUR.

Main site or place of performance

Extra Muros

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Legal services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Medical equipments

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Ireland : Galway - Advisory and consultative engineering services

Ireland

Value: 2.6 million Euro

Ireland : Cork - Telecommunications services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Kristiansand - Uninterruptible power supplies

Norway

Value: Not specified

Ireland : Galway - Quantity surveying services

Ireland

Value: 2.6 million Euro