This tender in no longer available.

Tender description

Eiropas Komisija, Directorate-General for EnvironmentENV.A.5- Finance BU-9 01/005Brussels1049Markets [email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073Ar ES Apputeksnētāju iniciatīvas īstenošanu saistītais tehniskais atbalstsENV.D.2/SER/2018/00281.6.2018 Komisija pieņēma ES Apputeksnētāju iniciatīvu, lai novērstu apputeksnētāju skaita samazināšanos. Iniciatīva ir daļa no ES centieniem apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un ekosistēmu pakalpojumu degradāciju; minētais ir ietverts ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 2020. gadam. Šā līguma mērķis ir sniegt Komisijai tehnisku atbalstu saistībā ar vairāku iniciatīvas pasākumu īstenošanu.500000.00ārpus iestādesAtklāts uzaicinājums uz konkursu: pakalpojumu līgums par informācijas ievākšanu un apkopošanu apputeksnētāju un apputeksnētāju ekosistēmas pakalpojumu jomā, ar apputeksnētājiem saistītu pasākumu pārraudzību ES dalībvalstīs, tematisku darbsemināru un konferenču organizēšanu, tiešsaistes resursu pārvaldību un ziņošanu par apputeksnētājiem. Līguma maksimālais darbības laiks ir 24 mēneši un maksimālais budžets ir 500 000 EUR.500000.0024lūdzam skatīt iepirkuma dokumentus (sk. konkursa specifikāciju 1.1. un 1.7. punktu).2018-10-3016:0092018-11-1310:30Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BEĻĢIJA. Salle Datvēršanu var apmeklēt ne vairāk kā 2 katra piedāvājuma pārstāvji (izdevumi netiks atlīdzināti).Organizatorisku un drošības apsvērumu dēļ pretendentam vismaz 3 darbdienas iepriekš jānosūta pārstāvju pilni vārdi un personas apliecību vai pasu numuri uz e-pasta adresi [email protected] šo prasību, līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības liegt piekļuvi savām telpām.Saskaņā ar Finanšu regulas Nr. 2015/1929 (2015. gada 28. oktobris) piemērošanas noteikumu 134. panta 1. punkta e) apakšpunktu līgumslēdzēja iestāde 3 gadu laikā pēc sākotnējā līguma noslēgšanas varēs izmantot sarunu procedūru par papildu pakalpojumiem (bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas) attiecībā uz jauniem pakalpojumiem vai būvdarbiem, kas ir tādu līdzīgu pakalpojumu vai būvdarbu atkārtošanās, kuri uzticēti uzņēmējam, kam tā pati līgumslēdzēja iestāde piešķīrusi sākotnējo līgumu, ja šie pakalpojumi vai būvdarbi atbilst pamatprojektam, par kuru piešķirts sākotnējais līgums pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas saskaņā ar 134. panta 4. punkta nosacījumiem.Konkursa dokumenti būs pieejami lejupielādei I.3) iedaļā norādītajā adresē. Šī tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, un pretendentu pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.Vispārējā tiesaRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.eupiezīmes par piešķiršanas procedūru var iesniegt I.1) iedaļā minētajai līgumslēdzējai iestādei.Ja uzskatāt, ka pieļauta administratīva kļūme, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam 2 gadu laikā no dienas, kad esat uzzinājis par faktiem, uz kuriem balstīta sūdzība (sk. http://www.ombudsman.europa.eu). Šādas sūdzības iesniegšana nevar ne atlikt pārsūdzību iesniegšanas termiņu, ne arī noteikt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.Pārsūdzību var iesniegt VI.4.1) iedaļā minētajai struktūrai 2 mēnešu laikā no paziņojuma par līguma piešķiršanu paziņošanas.2018-09-20BeļģijaBrisele1.6.2018 Komisija pieņēma ES Apputeksnētāju iniciatīvu, lai novērstu apputeksnētāju skaita samazināšanos. Iniciatīva ir daļa no ES centieniem apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un ekosistēmu pakalpojumu degradāciju; minētais ir ietverts ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 2020. gadam. Šā līguma mērķis ir sniegt Komisijai tehnisku atbalstu saistībā ar vairāku iniciatīvas pasākumu īstenošanu.

Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

Nosacījumu saraksts un īss apraksts
lūdzam skatīt iepirkuma dokumentus (sk. konkursa specifikāciju 1.1. un 1.7. punktu).
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Selection criteria as stated in the procurement documents
Selection criteria as stated in the procurement documents


Procedūra

Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

2018-11-13

10:30

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BEĻĢIJA. Salle D

atvēršanu var apmeklēt ne vairāk kā 2 katra piedāvājuma pārstāvji (izdevumi netiks atlīdzināti).

Organizatorisku un drošības apsvērumu dēļ pretendentam vismaz 3 darbdienas iepriekš jānosūta pārstāvju pilni vārdi un personas apliecību vai pasu numuri uz e-pasta adresi [email protected]

Neizpildot šo prasību, līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības liegt piekļuvi savām telpām.

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SV
Vietējais laiks
16:00
Datums
2018-10-30
Type of contest
Open

Papildinformācija

Papildu informācija

Saskaņā ar Finanšu regulas Nr. 2015/1929 (2015. gada 28. oktobris) piemērošanas noteikumu 134. panta 1. punkta e) apakšpunktu līgumslēdzēja iestāde 3 gadu laikā pēc sākotnējā līguma noslēgšanas varēs izmantot sarunu procedūru par papildu pakalpojumiem (bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas) attiecībā uz jauniem pakalpojumiem vai būvdarbiem, kas ir tādu līdzīgu pakalpojumu vai būvdarbu atkārtošanās, kuri uzticēti uzņēmējam, kam tā pati līgumslēdzēja iestāde piešķīrusi sākotnējo līgumu, ja šie pakalpojumi vai būvdarbi atbilst pamatprojektam, par kuru piešķirts sākotnējais līgums pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas saskaņā ar 134. panta 4. punkta nosacījumiem.

Konkursa dokumenti būs pieejami lejupielādei I.3) iedaļā norādītajā adresē. Šī tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, un pretendentu pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

Precise information on deadline(s) for review procedures

piezīmes par piešķiršanas procedūru var iesniegt I.1) iedaļā minētajai līgumslēdzējai iestādei.

Ja uzskatāt, ka pieļauta administratīva kļūme, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam 2 gadu laikā no dienas, kad esat uzzinājis par faktiem, uz kuriem balstīta sūdzība (sk. http://www.ombudsman.europa.eu). Šādas sūdzības iesniegšana nevar ne atlikt pārsūdzību iesniegšanas termiņu, ne arī noteikt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

Pārsūdzību var iesniegt VI.4.1) iedaļā minētajai struktūrai 2 mēnešu laikā no paziņojuma par līguma piešķiršanu paziņošanas.

Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
2018-09-20
Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Vispārējā tiesa

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Šis ir kārtējs iepirkums

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Beļģija, Brisele

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 500,000

Atklāts uzaicinājums uz konkursu: pakalpojumu līgums par informācijas ievākšanu un apkopošanu apputeksnētāju un apputeksnētāju ekosistēmas pakalpojumu jomā, ar apputeksnētājiem saistītu pasākumu pārraudzību ES dalībvalstīs, tematisku darbsemināru un konferenču organizēšanu, tiešsaistes resursu pārvaldību un ziņošanu par apputeksnētājiem. Līguma maksimālais darbības laiks ir 24 mēneši un maksimālais budžets ir 500 000 EUR.

Main site or place of performance

ārpus iestādes

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Legal services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Medical equipments

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Ireland : Galway - Advisory and consultative engineering services

Ireland

Value: 2.6 million Euro

Ireland : Cork - Telecommunications services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Kristiansand - Uninterruptible power supplies

Norway

Value: Not specified

Ireland : Galway - Quantity surveying services

Ireland

Value: 2.6 million Euro