This tender in no longer available.

Tender description

Inlandsbanan AB inbjuder intresserade aktörer att inkomma med anbud gällande ramavtal avseende tekniska konsulttjänster för uppdrag kopplade till projektet Inlandslänken.

Upphandlingen är indelad i 27 anbudsområden och anbudsgivare kan lämna anbud för ett eller flera anbudsområde/-n.

Omfattningen av, och villkoren för, upphandlingen och efterföljande ramavtal framgår av upphandlingsdokumenten.

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven

Anbudsgivaren ska vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där dennes verksamhet är etablerad.

I förekommande fall ska kravet även uppfyllas av sådan/-a aktör/-er vars kapacitet anbudsgivare åberopas och av samtliga aktörer om anbud lämnas i grupp.Förfarande

Anbud ska vara giltigt till
2018-06-07
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Anbudsöppning

2018-03-12

00:00

Anbudsöppning kommer att äga rum så snart som möjligt efter anbudstidens utgång vid en protokollförd förrättning där inkomna anbud öppnas samtidigt vid närvaro från minst två av Inlandsbanan AB utsedda personer.

Anbudsöppningen är sluten, men på begäran av en anbudsgivare ska en person som är utsedd av en handelskammare närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt begäran.

Datum
2018-03-09
Typ av projekttävling
Open
Lokal tid
23:59
Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
SV
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja

Kompletterande upplysningar

Precise information on deadline(s) for review procedures

Ansökan om överprövning av upphandlingen ska ha inkommit till förvaltningsrätten före utgången av avtalsspärren.

Datum då meddelandet sänts
2018-02-02
Electonic ordering will be used
ja
Electronic payment will be used
ja
Detta är en återkommande upphandling
nej
Kompletterande upplysningar

Visma annons: https://opic.com/id/afhazzjwgi.

Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten

Härnösand

+46 611460600

[email protected]

Main CPV code 71000000

Bidding information

Bidding deadline

9 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

SEK 70.0 million

Locations

Sverige, Östersund

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK 70.0 million

Inlandsbanan AB inbjuder intresserade aktörer att inkomma med anbud gällande ramavtal avseende tekniska konsulttjänster för uppdrag kopplade till projektet Inlandslänken.

Upphandlingen är indelad i 27 anbudsområden och anbudsgivare kan lämna anbud för ett eller flera anbudsområde/-n.

Omfattningen av, och villkoren för, upphandlingen och efterföljande ramavtal framgår av upphandlingsdokumenten.

Description of renewals

2 förlängning/ar á 12 månader

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction economics services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Mechanical engineering services

Ireland

Value: 9.5 million Euro

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Advisory Support to PAS Team under MEF PASSA 2

Luxembourg

Value: 915,410 Euro

Ireland : Waterford - Design consultancy services

Ireland

Value: 45,000 Euro

Norway : Trondheim - Environmental management

Norway

Value: 10.9 million Norwegian Krone

Ireland : Swords - Architectural design services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Oslo - Financial market regulatory services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone