This tender in no longer available.

Tender description

Hankintasopimus laaditaan konsulttisopimuslomakkeelle RT 80252 tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa sen jälkeen, kun hankintapäätös on saavuttanut lainvoiman.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus

Työyhteenliittymiä ei hyväksytä. Ulkomaisen ehdokkaan, jolla on sivuliike Suomessa, tulee toimittaa kaupparekisteriote ja kaikki lainsäädännön mukaisten verojen ja lakisääteisten sosiaaliturva- ja eläkemaksujen maksamista koskevat todistukset sekä ehdokkaan kotimaasta että Suomesta. Vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa sekä alkuperäiskielisinä että suomenkielelle käännettyinä. Käännösten tulee olla virallisen kielenkääntäjän laatimia ja ulkomaisten viranomaisten antamien todistusten asianmukaisesti legalisoituja. Asiointikieli on suomi.

Ehdokkaan tulee täyttää seuraavat kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset ja liittää tarjoukseen näitä koskevat todistukset ja selvitykset:

1) Ehdokkaan tulee olla merkitty kaupparekisteriin.

2) Ehdokkaan tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset vero, lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut. Lisäksi ehdokkaan tulee olla merkittynä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa. Hankintayksikkö ei hyväksy ehdokasta tai ilmoitettua alihankkijaa, jolla on järjestelemättömiä, maksamattomia veroja tai eläkemaksuja. Myöskään voimassa olevia perintämerkintöjä ei sallita.

3) Ehdokkaalla on oltava työntekijöillään voimassa oleva tapaturmavakuutuslain mukainen työtapaturmavakuutus.

4) Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Luottoluokituksen tulee olla vähintään A+.

5) Ehdokkaan on tullut toimia vähintään viisi (5) vuotta, ja kahden (2) viimeksi päättyneen tilinpäätösten tulosten on ollut oltava positiivisia ja yhteenlasketun liikevaihdon määrän tulee olla vähintään nelinkertainen tarjoushintaan nähden.

6) Ehdokkaalla tulee olla yritys- tai projektikohtainen laatujärjestelmä.

7) Ehdokkaalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus suuruudeltaan vähintään 500 000 EUR.

8) Ehdokkaan tulee noudattaa työehtosopimusta.

9) Ehdokkaan tulee esittää vastaavan suunnittelijan referenssiluettelo vastaavista julkisten kohteiden töistä viimeisen viiden (5) vuoden ajalta. Lisäksi referensseistä tulee erikseen ilmoittaa kohteet, joita esitetään hankintayksikölle pisteytettäväksi.

10) Ehdokkaan tulee selvittää, että ehdokasta tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä ei ole tuomittu rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa luetelluista rikoksista (laki julkisista hankinnoista 53 §).

Lisäksi ehdokkaan tulee selvittää muut Tarjouspyynnön täydennykset -asiakirjassa esitetyt vaatimukset.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
kyllä
Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot
Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot on esitetty hankintaa koskevissa asiakirjoissa.

Menettely

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
Päivämäärä
2018-10-05
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Paikallinen aika
12:00
Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2018-10-05

13:00

Forssan kaupungintalo.

Tarjousten avaustilaisuus on määrämuotoinen, johon tarjoajat eivät ole oikeutettuja osallistumaan. Tarjousten avaukseen osallistuu vähintään kolme (3) Forssan kaupungin teknisen ja ympäristötoimen viran- tai toimenhaltijaa.

Type of contest
Open

Täydentävät tiedot

Electronic invoicing will be accepted
kyllä
Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Forssan kaupunki / Tekninen ja ympäristötöimi

Turuntie 18

Forssa

30100

+358 341411

[email protected]

http://www.forssa.fi

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-08-29
Precise information on deadline(s) for review procedures
Jollei hankintalaissa toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lähtee kulumaan tiedoksiantopäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksiantopäivää ei siten lasketa valitusaikaan. Valittajan on myös kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun valitus toimitetaan markkinaoikeudelle. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen. Main CPV code 71240000

Bidding information

Bidding deadline

5 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Suomi, Forssa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Hankinta sisältää uuden Forssan monitoimikeskuksen rakennussuunnittelun tarjousasiakirjojen mukaisessa laajuudessa.

Start

2018-10-29

End

2021-12-31

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Company health services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 312,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Finland : Helsinki - Accounting services

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Pharmacy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lochgilphead - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified