This tender in no longer available.

Tender description

Ruoppaustyön vesilain mukainen hakemus on käsittelyssä Pohjois-Suomen aluehalintovirastossa.

Palveluun kuuluvat kaikki hakemusasiakirjoissa esitetyt väylän ruoppaustyöhön liittyvät Oulun sataman rakentamistöiden rakennuttamispalvelut. Sataman osuus muodostuu pääosin ruoppauskohteiden RK1–RK5 ja satama-altaan ja tuloväylän ruoppaus- ja läjitystöistä sekä kelluvien merimerkkien ankkurikuoppien tekemisistä.

Satama-altaan ja tuloväylän ruoppausmassoja on yhteensä noin 1,6 milj. m3. Ruoppauskohteissa RK1–RK5 on ruoppausmassoja yhteensä noin 290 000 m3.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus

Kts. tarjouspyyntöasiakirjat.

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus

Kts. tarjouspyyntöasiakirjat.

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus

Kts. tarjouspyyntöasiakirjat.Menettely

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
Päivämäärä
2018-03-26
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Paikallinen aika
10:00
Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2018-03-26

12:00

Oulun Satamatoimisto.

Type of contest
Open

Täydentävät tiedot

Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

markkinaoikeus@oikeus.fi

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Electronic payment will be used
kyllä
Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-02-15
Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei Main CPV code 71000000

Bidding information

Bidding deadline

26 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 350,000

Locations

Suomi, Oulu

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 350,000

Rakennuttamispalvelu käsittää Oulun satamaan johtavan väylän ruoppaustöihin liittyvää rakennuttamista. Työ on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Description of renewals

Mikäli hankkeen vesiluvan mukaista hakemusta ei saada siten, että hanke voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa avovesikaudella 2018, voidaan toimeksiannon siirtämisestä myöhemmille vuosille neuvotella.

Additional information

Ilmoitettu hankinnan arvo sisältää palvelusopimuksen hinnan lisäksi myös mahdolliset lisätyöt.

Main site or place of performance

Oulun sataman edustan merialue ja satama-alue.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Railway traffic control software package

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Kirkwall - Hygiene services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 180,000 Pound Sterling

United Kingdom : Swindon - Computer network services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 150,000 Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Office supplies

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Denmark : Fredericia - Valves defined by construction

Denmark

Value: 90.0 million Danish Krone

Malta : Valetta - Flower bulbs

Malta

Value: Not specified