This tender in no longer available.

Tender description

Pohjois-Karjalan keskussairaalan E-siiven peruskorjauksen ja laajennuksen sähkö-, tietoliikenne- ja paloilmoitinjärjestelmäsuunnittelu.

E-siiven lisäksi toimeksiantoon sisältyy keskussairaalan A-siiven peruskorjauksen ja laajennuksen sähkö-, tietoliikenne- ja paloilmoitinjärjestelmäsuunnittelu P-kerroksen ja 1. kerroksen osalta.

Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi on valikoitunut jo aiemmin suoritetun kilpailutuksen myötä Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
kyllä
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus

Todistus siitä, että toimittaja(t) on sijoittautumismaassaan merkitty ammatti- ja elinkeinorekisteriin (Suomessa kaupparekisteriote).

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus

Viranomaisen antama alle kaksi (2) kuukautta vanha todistus verojen ja työnantajamaksujen suorittamisesta.

Todistus yrityksen merkinnästä ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekistereihin.

Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta.

Todistus työterveyshuollon järjestämisestä.

Tilinpäätöstiedot kahdelta (2) edelliseltä tilikaudelta. Yrityksen tai työyhteenliittymän kokonaisliikevaihdon (laskettuna kahden (2) viimeisen vuoden keskiarvolla) on oltava vähintään 0,5 milj. EUR.

Työyhteenliittymän osalta todistukset on toimitettava jokaiselta yritykseltä erikseen.

Tilaajalla on oikeus olla huomioimatta sellaisia yrityksiä, joilla on puutteita tai laiminlyöntejä edellä esitetyissä vaatimuksissa.

Yrityksellä ei saa olla Suomen Asiakastieto Oy:n tai muun vastaavan laitoksen ylläpitämässä rekisterissä ilmoitettuja maksuhäiriöitä. Samoin yrityksen riskiluokka ei saa edellä mainitussa yrityksessä olla suurempi kuin kolme (3).Menettely

Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2018-05-07

12:05

Paikallinen aika
12:00
Päivämäärä
2018-05-07
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä

Täydentävät tiedot

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-04-03
Electonic ordering will be used
kyllä
Electronic payment will be used
kyllä
Electronic invoicing will be accepted
kyllä
Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Lisätiedot

Hankkeen on arvioitu päättyvän 31.12.2024.

Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Main CPV code 71000000

Bidding information

Bidding deadline

7 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Suomi, Joensuu

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Hankkeessa suunnitellaan tiloja leikkaussaleille, poliklinikoille, sairaanhoidon osastoille, kuvantamiselle ja laboratorioille. E-siiven peruskorjausala on noin 15 199 brm

2

ja laajennuksen alustava arvioitu laajuus on noin 2 873 brm

2

.

Suunnittelun toimeksiantoon sisältyy myös pääsisäänkäynnin edessä olevan rakennuksen ulkopuolisen kulkuyhteyden purkaminen D-siipeen, ns. hevosenkenkä ja ko. alueen suunnittelu, A-siiven P-kerroksen ja 1. kerroksen peruskorjauksen suunnittelu sekä A- ja E-siipien välille rakennettavan tunneliyhteyden ja kahvilan suunnittelu. Tämän osan laajuus on alustavasti arvioiden noin 3 054 brm

2

.

Description of renewals

Aluksi toteutetaan hankesuunnitteluvaihe ja suunnittelun valmisteluvaihe. Loput suunnitteluvaiheet liitetään suunnittelusopimukseen optioina. Optiot otetaan käyttöön, mikäli Siun soten valtuusto hyväksyy hankkeen toteutettavaksi. Tilaajalla on oikeus keskeyttää toimeksianto jokaisen suunnitteluvaiheen jälkeen.

End

2024-12-31

Description of options

Aluksi suunnitellaan vaihe 1, joka sisältää hankesuunnittelun ja suunnittelun valmisteluvaiheen. Lopuista alla luetelluista vaiheista tullaan pyytämään vaihekohtaiset tarjoukset, jotka otetaan käyttöön, mikäli Siun soten valtuusto hyväksyy hankkeen toteutettavaksi:

2. Ehdotussuunnittelu

3. Yleissuunnittelu

4. Toteutussuunnittelu

5. Rakentaminen

6. Vastaanotto

7. Käyttöönotto ja ylläpito.

Main site or place of performance

Pohjois-Karjalan keskussairaala, os. Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Printing and delivery services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 495,000 Pound Sterling

United Kingdom : Swindon - Security services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 270,000 Pound Sterling

Portugal : Lisbon - A Functional Study Developing a Risk-Based Assessment Tool for MASS (RBAT MASS)

Portugal

Value: 1.2 million Euro

Norway : Bergen - Construction work

Norway

Value: 140.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 90.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Telecommunications services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Røyken - Sacks and bags

Norway

Value: Not specified