This tender in no longer available.

Tender description

Tarjouspyyntö Helsingin Tapanilaan rakennettavan senioreille suunnatun asumisoikeuskohteen tietomallinnetusta rakennesuunnittelusta tamän tarjouskyselyn mukaisesti. Suunnittelukokonaisuus:

– 39312/4, Haso Sammaltori, ARA:n kustannusvalvoma asumisoikeuskohde.

Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoituksella ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Participation is reserved to a particular profession
kyllä
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 §.

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 2013 sopimuksessa mainituin poikkeuksin.

Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
kyllä
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus

Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset velvoitteet ja olla huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteista asianmukaisesti. Tarjoaja vastaa tarjouspyynnön soveltuvuutta koskevassa osiossa ESPD-lomakkeen kysymyksiin vakuutuksena soveltuvuusehtojen täyttymisestä. Hankintayksikkö edellyttää ESPD-lomakkeen kysymyksiin vastaamista myös ns. voimavara-alihankkijoiden osalta. Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisälain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen kuin hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen, jos osallistujan sijoittumismaan lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.

Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidon varmistamiseksi tarjoajan tulee varautua toimittamaan tilaajalle tilaajavastuu- ja hankintalain sekä hankintailmoituksen mukaiset asiakirjat ennen suunnittelusopimuksen allekirjoittamista.

Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä

Menettely

Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2018-06-06

12:05

Tarjousten julkista avausta ei järjestetä.

Paikallinen aika
12:00
Päivämäärä
2018-06-06
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä

Täydentävät tiedot

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-04-30
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Electronic payment will be used
kyllä
Electronic invoicing will be accepted
kyllä
Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Lisätiedot

Tontin perustamisolosuhteet:

– Rakennettavuusselvitys on tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Huoltokirja:

Suunnittelutehtäviin sisältyy huoltokirjan ja asuntotuotannon tarkastusasiakirjan täyttäminen sekä niiden edellyttämät toimenpiteet asianomaisen suunnittelijan suunnitelmien ja valvonnan osalta sekä tarvittavien paikantamispiirustusten laatiminen. Huoltokirjaohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon Ohjeet ja mallit -nettisivulta.

Rakennustuotteiden kelpoisuus:

Suunnittelija vastaa rakennustuotteiden kelpoisuuden selvittämisestä suunnittelu- ja työmaa-aikana yhteistyössä muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Pääsuunnittelija vastaa kokonaisuudesta. Tarjouspyynnön liitteenä PKS-Rava kortti liittyen tuotteiden kelpoisuuden tarkistamiseen.

Suunnitelmien yhteensovitus:

Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensovituksesta. 2D- ja muu tarkentava suunnittelu ja tasokuvat toimitetaan digitaalisessa muodossa, piirustukset CAD-muodossa (.dwg, tu-lostustiedostot: .pdf), työselostus ja muu A4-materiaali ATK-muodossa (.pdf, doc, .xls). Reikäsuunnittelu:

Reikäsuunnittelu ja palokatkodetaljit toteutetaan soveltaen asuntotuotannon tietomallintamisen reikäkierto-ohjetta. Ohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon Ohjeet ja mallit -nettisivuilta.

Main CPV code 71000000

Bidding information

Bidding deadline

6 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Suomi, Helsinki

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Tarkoituksena on hakea kyseessä olevalle osittain valtion lainoittamalle, Helsingin kaupungin omistamalle korttelikokonaisuudelle rakennesuunnittelija, joka tekee rakennesuunnittelun yhteistyössä asuntotuotannon ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n kanssa. Tarjoaja vastaa kohteen rakennesuunnittelusta tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Tarjoajan tulee nimetä vastuullinen suunnittelija, joka vastaa tämän erikoisalan kokonaisuudesta ja siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Lisäksi tarjoajan tulee nimetä projektisuunnittelija.

Tarjoajan tehtävänä on asemakaavan asettamien reunaehtojen ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) edellyttämien kustannusrajojen mukaisten asuinrakennusten, autohallin ja niihin liittyvän kansipihan rakennesuunnittelu. Suunnittelutyö toteutetaan tietomallinnuspohjaisesti Yleisten tietomallivaatimusten 2012 (YTV2012) mukaisesti ja tämän tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti tarkennettuna. Lisäksi suunnittelussa noudatetaan asuntotuotannon ohjeistusta ja mallidetaljeja. Asuntotuotannon suunnitteluohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon Ohjeet ja mallit -nettisivuilta.

Kilpailun kohde:

Tontti 39312/4, Haso Sammaltori

– Rakennusoikeutta 4 800 k-m

2

ja vähintään 200 k-m

2

liiketilaa

– Kerrosluku 6 ja 8

– Keskipinta-alatavoite noin 50 m

2

– Autopaikat sijoittuvat pääosin läheiselle LPA-tontille rakennettavaan pysäköintihalliin (pysäköintihallin suunnittelu ei kuulu tähän tarjouspyyntöön).

Suunnittelun tavoitteet:

– Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asettamiin hinta-rajoihin mahtuvat kustannukset

– Hyvä hinta-laatusuhde

– Julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen pitkä käyttöikä ja helppo huollettavuus

– Rakennusosat ja materiaalit vakiotuotteita.

Rakennusten alustava runkoratkaisu:

– betonielementtirunko

– välipohjat pääosin ontelolaattoja.

Alustava aikataulu:

– Hankesuunnitelma valmis 6/2018

– Rakennuslupa vireille 1–2/2019

– Urakkalaskentasuunnitelmat projektipankissa työpiirustustasoisina yhteensovitettuna 5/2019 – Suunnitteluaika n. 10 kk

– Urakkakilpailun aloitus on 6/2019

– Rakentamisen aloitus on 10/2019

– Rakennusaika-arvio n. 18 kk.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Galway - Office supplies

Ireland

Value: 1.5 million Euro

Norway : Trondheim - Health and social work services

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Construction work

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Railway equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Oslo - Management-related services

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Business and management consultancy and related services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Mosjøen - Tipper trucks

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone