Tender description

Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji promującej honorowe krwiodawstwo pn. „Jak słodko jest się dzielić”

— w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 136-310568
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe
I
Precise information on deadline(s) for review procedures
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 39294100

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 144,800

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 144,800

Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji promującej honorowe krwiodawstwo pn. „Jak słodko jest się dzielić”

— w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), zawierający wymagania i warunki realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: wrzesień 2018 rok

Award criteria

Komunikacja na temat akcji „Jak słodko się dzielić” na terenie każdego RCKiK

40

60

Main site or place of performance

21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Londonderry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Norway : Arendal - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Southall - Repair and maintenance services of security equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Guidance and counselling services

Norway

Value: 293.3 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Transport services (excl. Waste transport)

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Moldova : Chișinău - Development consultancy services

Sweden

Value: 3.0 million Swedish Krona