Tender description

Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji promującej honorowe krwiodawstwo pn. „Jak słodko jest się dzielić”

— w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 136-310568
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe
I
Precise information on deadline(s) for review procedures
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 39294100

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 144,800

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 144,800

Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji promującej honorowe krwiodawstwo pn. „Jak słodko jest się dzielić”

— w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), zawierający wymagania i warunki realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: wrzesień 2018 rok

Award criteria

Komunikacja na temat akcji „Jak słodko się dzielić” na terenie każdego RCKiK

40

60

Main site or place of performance

21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newbury - Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Anglesey - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

United Kingdom : Derby - Medical practice services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Coins

Netherlands

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Adult and other education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling