This tender in no longer available.

Tender description

Comisia Europeană, Directorate-General for EnvironmentENV.A.5- Finance BU-9 01/005Brussels1049Markets [email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4073Asistență tehnică privind punerea în aplicare a inițiativei UE privind polenizatoriiENV.D.2/SER/2018/0028La data de 1.6.2018, Comisia a adoptat inițiativa UE privind polenizatorii pentru a combate declinul polenizatorilor. Inițiativa face parte din eforturile UE de stopare a pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice, încorporată în Strategia UE privind biodiversitatea până în 2020. Obiectivul acestui contract este de a furniza asistență tehnică Comisiei pentru implementarea unor serii de acțiuni ale inițiativei.500000.00Extra MurosCerere deschisă pentru ofertă: contract de servicii în domeniul colectării și sintezei informațiilor privind polenizatorii și servicii de polenizare a ecosistemelor, monitorizarea activităților privind polenizatorii în statele membre ale UE, organizarea atelierelor și conferințelor tematice, gestionarea resurselor online și comunicării privind polenizatorii. Durata maximă a contractului este de 24 de luni, iar bugetul maxim este stabilit la 500 000 EUR.500000.0024A se consulta dosarul achiziției (a se vedea punctele 1.1) și 1.7) din caietul de sarcini al licitației)2018-10-3016:0092018-11-1310:30Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIA. Salle DLa deschidere pot participa maximum 2 reprezentanți pentru fiecare ofertă (cheltuielile nu sunt acoperite).Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil, la adresa: [email protected]În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza accesul la sediul său.În conformitate cu articolul 134 alineatul (1) litera (e) din Normele de aplicare a Regulamentului financiar nr. 2015/1929 din 28.10.2015, pe parcursul celor 3 ani ulteriori încheierii contractului inițial, autoritatea contractantă va putea utiliza procedura negociată pentru servicii suplimentare (fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază pentru care s-a atribuit contractul inițial după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 134 alineatul (4).Dosarul licitației va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.3). Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.TribunalulRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.euEventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1).În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului pentru introducerea unei căi de atac sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1).2018-09-20BelgiaBruxellesLa data de 1.6.2018, Comisia a adoptat inițiativa UE privind polenizatorii pentru a combate declinul polenizatorilor. Inițiativa face parte din eforturile UE de stopare a pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice, încorporată în Strategia UE privind biodiversitatea până în 2020. Obiectivul acestui contract este de a furniza asistență tehnică Comisiei pentru implementarea unor serii de acțiuni ale inițiativei.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Listă şi descriere succintă a condiţiilor
A se consulta dosarul achiziției (a se vedea punctele 1.1) și 1.7) din caietul de sarcini al licitației)
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Procedură

Condiții de deschidere a ofertelor

2018-11-13

10:30

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIA. Salle D

La deschidere pot participa maximum 2 reprezentanți pentru fiecare ofertă (cheltuielile nu sunt acoperite).

Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil, la adresa: [email protected]

În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza accesul la sediul său.

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
da
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
SV
Ora locală
16:00
Data
2018-10-30
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Informații suplimentare

În conformitate cu articolul 134 alineatul (1) litera (e) din Normele de aplicare a Regulamentului financiar nr. 2015/1929 din 28.10.2015, pe parcursul celor 3 ani ulteriori încheierii contractului inițial, autoritatea contractantă va putea utiliza procedura negociată pentru servicii suplimentare (fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază pentru care s-a atribuit contractul inițial după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 134 alineatul (4).

Dosarul licitației va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.3). Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1).

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului pentru introducerea unei căi de atac sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1).

Data expedierii prezentului anunț
2018-09-20
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Tribunalul

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Această achiziție este periodică
nu

Bidding information

Bidding deadline

30 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Belgia, Bruxelles

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 500,000

Cerere deschisă pentru ofertă: contract de servicii în domeniul colectării și sintezei informațiilor privind polenizatorii și servicii de polenizare a ecosistemelor, monitorizarea activităților privind polenizatorii în statele membre ale UE, organizarea atelierelor și conferințelor tematice, gestionarea resurselor online și comunicării privind polenizatorii. Durata maximă a contractului este de 24 de luni, iar bugetul maxim este stabilit la 500 000 EUR.

Main site or place of performance

Extra Muros

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Purchase of Service Uniforms

Poland

Value: 20.0 million Euro

United Kingdom : Stockport - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Provider services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Uganda : Kampala - Construction work for water projects

Germany

Value: Not specified