This tender in no longer available.

Tender description

Perkančioji organizacija numato įsigyti didelių gabaritų atliekų (seni baldai, čiužiniai, kilimai, kiti neardyti baldai) ir medienos, atskirtos pirminio rūšiavimo metu didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, tvarkymo paslaugas. Perkančioji organizacija atveš atliekas į tiekėjo nurodytą vietą, o tiekėjas, laikydamasis galiojančių atliekų sutvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir atsižvelgdamas į Atliekų tvarkymo įstatymo 3 str. nurodytą atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumą, atliekas turi sutvarkyti ir pateikti apie tai pažymas. Maksimalus atliekų kiekis per visą sutarties galiojimą – 2 350 t, iš kurių didelių gabaritų atliekos sudarys 1 850 t, medienos atliekos, atskirtos pirminio didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse rūšiavimo metu, sudarys 500 t.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Sutarties vykdymo sąlygos
Sutarčių įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu. Užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo sutarties kainos (be PVM).
Selection criteria as stated in the procurement documents
taip
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas

Informacijai patikrinti bus naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (EBVPD). EBVPD pasiekiamas adresu: https://ec.Europa.eu/tools/espd/filter?lang=lt EBVPD, pakeičiantį kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinantį, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus keliamus reikalavimus, tiekėjai turi pateikti vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytais reikalavimais.

Tiekėjas privalo turėti teisę verstis veikla, kuri yra reikalinga šiai paslaugai suteikti, ir pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotus leidimus veiklai (atliekų paruošimas naudoti (S5, R12 būdai) ir (arba) šalinti (R1–R10 būdai) tinkamam atliekų sutvarkymui. Užsienio šalyje registruotas tiekėjas turi pateikti atitinkamos užsienio šalies, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas, įgaliotų institucijų išduotą dokumentą, reikalingą atliekų tvarkymo paslaugai suteikti, ar priesaikos deklaraciją, liudijančią tiekėjo teisę verstis šia veikla.

Pateikiamos skenuoto dokumento kopijos elektronine forma.Procedūra

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2018-08-21

10:45

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, Pramonės pr. 4A, Kaunas.

Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja.

Vietos laikas
10:00
Data
2018-08-21
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LT
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip

Papildoma informacija

Šio skelbimo išsiuntimo data
2018-07-17
Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas

Kaunas

Electronic payment will be used
taip
Electronic invoicing will be accepted
taip
Tai pasikartojantis pirkimas
ne
Precise information on deadline(s) for review procedures
Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje. Main CPV code 90514000

Bidding information

Bidding deadline

21 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 190,000

Locations

Lietuva, Kaunas

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Didelių gabaritų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimas

Value

EUR Not specified

Didelių gabaritų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimas Perkančioji organizacija numato įsigyti didelių gabaritų atliekų (seni baldai, čiužiniai, kilimai, kiti neardyti baldai) (toliau – atliekos) tvarkymo paslaugas. Perkančioji organizacija atveš atliekas į tiekėjo nurodytą vietą, o tiekėjas, laikydamasis galiojančių atliekų sutvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir atsižvelgdamas į Atliekų tvarkymo įstatymo 3 str. nurodytą atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumą, atliekas turi sutvarkyti ir pateikti apie tai pažymas. Maksimalus atliekų kiekis per visą sutarties galiojimą – 1 850 t.

Description of renewals

Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 6 mėnesiams.

Additional information

Skelbimo II.2.7 p. sutarties taikymo trukmė nurodoma, atsižvelgiant ne tik į paslaugų suteikimo, bet ir į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą.

Medienos, atskirtos pirminio rūšiavimo metu didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, tvarkymo paslaugų pirkimas

Value

EUR Not specified

Medienos, atskirtos pirminio rūšiavimo metu didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, tvarkymo paslaugų pirkimas Perkančioji organizacija numato įsigyti medienos, atskirtos pirminio rūšiavimo metu didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse (toliau – atliekos), tvarkymo paslaugas. Perkančioji organizacija atveš atliekas į tiekėjo nurodytą vietą, o tiekėjas, laikydamasis galiojančių atliekų sutvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir atsižvelgdamas į Atliekų tvarkymo įstatymo 3 str. nurodytą atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumą, atliekas turi sutvarkyti ir pateikti apie tai pažymas. Maksimalus atliekų kiekis per visą sutarties galiojimą – 500 t.

Description of renewals

Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 6 mėnesiams.

Additional information

Skelbimo II.2.7 p. sutarties taikymo trukmė nurodoma, atsižvelgiant ne tik į paslaugų suteikimo, bet ir į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą.

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Environmental monitoring other than for construction

Norway

Value: 13.8 million Norwegian Krone

Norway : Aukra - Snow-clearing services

Norway

Value: 9.3 million Norwegian Krone

Norway : Ålesund - Refuse skips

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stirling - Technical services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Mechanical and electrical engineering services

Ireland

Value: 340,000 Euro

United Kingdom : St Asaph - Sewage, refuse, cleaning and environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.8 million Pound Sterling

Norway : Sandvika - Sludge removal services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone