Tender description

Komisja EuropejskaRue de la Loi/Wetstraat 130 Office: L-130 10/037Brussels1049agri-evaluation@ec.europa.euhttp://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3914https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3914Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskichBadanie dotyczące wdrażania kontroli zgodności w sektorze oliwy z oliwek w obrębie całej Unii EuropejskiejAGRI-2018-EVAL-02Badanie dotyczące wdrażania kontroli zgodności w sektorze oliwy z oliwek w obrębie całej Unii Europejskiej300000.00głównie w siedzibie wykonawcy.Instytucja zamawiająca zamierza zawrzeć umowę z 1 wykonawcą w celu wykonania badania dotyczącego kontroli zgodności w sektorze oliwy z oliwek w obrębie całej Unii Europejskiej.300000.0010środki administracyjne UESzacunkową całkowitą wartość zamówienia, o której mowa w pkt II.1.5 i II.2.6 niniejszego ogłoszenia, należy uznać za kwotę maksymalną. W związku z powyższym oferty ją przekraczające zostaną odrzucone. Ceny powinny być globalne: Komisja Europejska nie będzie pokrywać wydatków związanych z żadnymi dodatkowymi kosztami ponoszonymi w wyniku realizacji zamówienia.zob. adres internetowy w pkt I.32018-10-0312:0092018-10-0510:30DG Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, BELGIAw sesji otwarcia ofert może uczestniczyć nie więcej niż 2 upoważnionych przedstawicieli każdego oferenta (należy okazać dowód tożsamości w formie paszportu lub dowodu osobistego). Oferenci zainteresowani udziałem zobowiązani są przesłać informację do działu C.4 — Ocena — DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w pkt I.1, nie później niż na 1 tydzień przed terminem otwarcia ofert.Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem wskazanym w pkt I.3. Witryna internetowa będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie trwania procedury przetargowej.SądRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1generalcourt.registry@curia.europa.euhttp://www.curia.europa.eu/Zob. adres internetowy w pkt I.32018-08-06BelgiaBruksela

Bidding deadline

3 Oct 2018
Remaining: 45 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

EUR 300,000

Locations

Belgia, Bruksela

LOTS

Lot

Value

EUR 300,000

Lot Instytucja zamawiająca zamierza zawrzeć umowę z 1 wykonawcą w celu wykonania badania dotyczącego kontroli zgodności w sektorze oliwy z oliwek w obrębie całej Unii Europejskiej.

Main site

głównie w siedzibie wykonawcy.

Eu programme related

środki administracyjne UE

Additional informantion

Szacunkową całkowitą wartość zamówienia, o której mowa w pkt II.1.5 i II.2.6 niniejszego ogłoszenia, należy uznać za kwotę maksymalną. W związku z powyższym oferty ją przekraczające zostaną odrzucone. Ceny powinny być globalne: Komisja Europejska nie będzie pokrywać wydatków związanych z żadnymi dodatkowymi kosztami ponoszonymi w wyniku realizacji zamówienia.

SIMILAR TENDERS

Fertilisers and nitrogen compounds

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 690,000 Pound Sterling

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Malta

Value: Not specified

Study on the implementation of conformity checks in the olive oil sector throughout the European Union

Belgium

Value: 300,000 Euro

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GI) and traditional specialities guaranteed (TSG)

Belgium

Value: 400,000 Euro

Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.6 million Pound Sterling

Forestry management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified