This tender in no longer available.

Tender description

Komisja Europejska, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionSPA2, 07/[email protected]://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_enhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3894Badanie w zakresie finansowania łańcucha dostawFISMA/2018/043/CW ramach śródrocznej oceny planu działania Unii rynków kapitałowych, komisja oczekuje kompleksowej analizy rynku finansowania łańcucha dostaw oraz stosownych ram regulacyjnych na poziomie UE i krajów członkowskich, która pozwoli na zidentyfikowanie barier ograniczających rozwój finansowania łańcucha dostaw oraz jego rozwój transgraniczny, a także określi potencjalne sposoby na ich obejście, a także najlepsze praktyki, które będzie można wdrożyć.400000.00Zob. dokumenty zamówienia.Zadania do realizacji:(i) przedstawienie pełnego obrazu rynku finansowania łańcucha dostaw obejmującego dane, rozwój, modele finansowania oraz głównych uczestników rynku, a także zrozumienie, jak najnowsze rozwiązania w dziedzinie technologii finansowych mogą przynieść korzyści rynkowi;(ii) przekazanie dogłębnego zrozumienia stosownych ram prawnych na potrzeby finansowania łańcucha dostaw na poziomie UE i krajów członkowskich, w tym kwestie ochrony inwestorów;(iii) identyfikacja i ocena barier prawnych i rynkowych ograniczających wzrost i transgraniczny rozwój rynku finansowania łańcucha dostaw, a także sposoby na pokonanie tych barier;(iv) utworzenie bazy najlepszych praktyk w zakresie finansowania łańcucha dostaw, w szczególności w zakresie działań transgranicznych.jakość i adekwatność zaproponowanej metodologii80organizacja pracy10środki kontroli jakości1030400000.0010Zob. dokumenty zamówienia.Zob. dokumenty zamówienia.Zob. dokumenty zamówienia.2018-09-2792018-10-0414:00oferty zostaną otwarte na publicznej sesji 4.10.2018 — Meeting room 06/A030 – Rue de Spa, no 2 – 1000 Bruxelles, Belgia.Podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: [email protected] W przypadku niedotrzymania powyższego wymogu instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do swojej siedziby.Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii EuropejskiejRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925 Luxembourg+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej o rozstrzygnięciu przetargu lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.2018-07-26BelgiaBrukselaW ramach śródrocznej oceny planu działania Unii rynków kapitałowych, komisja oczekuje kompleksowej analizy rynku finansowania łańcucha dostaw oraz stosownych ram regulacyjnych na poziomie UE i krajów członkowskich, która pozwoli na zidentyfikowanie barier ograniczających rozwój finansowania łańcucha dostaw oraz jego rozwój transgraniczny, a także określi potencjalne sposoby na ich obejście, a także najlepsze praktyki, które będzie można wdrożyć.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zob. dokumenty zamówienia.
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis warunków
Zob. dokumenty zamówienia.
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2018-10-04

14:00

oferty zostaną otwarte na publicznej sesji 4.10.2018 — Meeting room 06/A030 – Rue de Spa, n

o

2 – 1000 Bruxelles, Belgia.

Podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: [email protected] W przypadku niedotrzymania powyższego wymogu instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do swojej siedziby.

Data
2018-09-27
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
SV

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-07-26
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925 Luxembourg

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Precise information on deadline(s) for review procedures
w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej o rozstrzygnięciu przetargu lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Bidding information

Bidding deadline

27 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 400,000

Locations

Belgia, Bruksela

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 400,000

Zadania do realizacji:(i) przedstawienie pełnego obrazu rynku finansowania łańcucha dostaw obejmującego dane, rozwój, modele finansowania oraz głównych uczestników rynku, a także zrozumienie, jak najnowsze rozwiązania w dziedzinie technologii finansowych mogą przynieść korzyści rynkowi;(ii) przekazanie dogłębnego zrozumienia stosownych ram prawnych na potrzeby finansowania łańcucha dostaw na poziomie UE i krajów członkowskich, w tym kwestie ochrony inwestorów;(iii) identyfikacja i ocena barier prawnych i rynkowych ograniczających wzrost i transgraniczny rozwój rynku finansowania łańcucha dostaw, a także sposoby na pokonanie tych barier;(iv) utworzenie bazy najlepszych praktyk w zakresie finansowania łańcucha dostaw, w szczególności w zakresie działań transgranicznych.

Main site or place of performance

Zob. dokumenty zamówienia.

Additional information

Zob. dokumenty zamówienia.

Award criteria

jakość i adekwatność zaproponowanej metodologii80organizacja pracy10środki kontroli jakości1030

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction economics services

Norway

Value: Not specified

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Advisory Support to PAS Team under MEF PASSA 2

Luxembourg

Value: 915,410 Euro

Liberia : Monrovia - Auditing services

Liberia

Value: 2.8 million Swedish Krona

United Kingdom : Belfast - Printing and delivery services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 495,000 Pound Sterling

Belgium : Brussels - International Intellectual Property SME Helpdesk – India

Belgium

Value: 1.0 million Euro

Norway : Oslo - Financial market regulatory services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Ireland : Monaghan - Installation services of fire protection equipment

Ireland

Value: 480,000 Euro