This tender in no longer available.

Tender description

De onderhavige opdracht betreft de levering en installatie van een Smart Factory in de vorm van didactische standen in het kader van Industry 4.0 en IoT.

Voor een gedetailleerde omschrijving van de opdracht verwijzen we naar deel 3, technische bepalingen, van bestek 2018/0637.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

Zie bestek.

Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Zie bestek.Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-04-12
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
10:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-04-12

10:00

Keizerslaan 11, 1000 Brussel.

Openbare procedure.

Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen

Zie bestek.

Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1000

+32 22349611

info@raadvst-consetat.be

+32 22349900

http://www.raadvanstate.be

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap

Keizerslaan 11

Brussel

1000

+32 25061584

juristen@vdab.be

+32 25061366

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-07
Periodieke opdracht
neen Main CPV code 42000000

Bidding information

Bidding deadline

12 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Zie bestek.

Additional information

ZIe bestek.

Main site or place of performance

Genk.

Price

30

Quality criterion

Mobiele robot

10

SIMILAR TENDERS

Norway : Lillestrøm - Industry specific software package

Norway

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Building-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Cologne - ECCAIRS 2.0 Occurrence Reporting Platform

Germany

Value: Not specified

Norway : Oslo - Recruitment services

Norway

Value: 16.0 million Norwegian Krone

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 6.2 million Denar

Norway : Mandal - Refuse skips

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone