This tender in no longer available.

Tender description

Zie voor een voor een volledige beschrijving paragraaf 1.9 [Scope van de opdracht] van het aanbestedingsdocument.

Op hoofdlijnen bestaat de opdracht uit:

Binnen de scope van de opdracht is de levering en het beheer o.b.v. full operational lease van het wagenpark voor het Kadaster. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende type auto’s:

• Persoonsgebonden auto’s;

• Meetauto’s incl. huisstijlkenmerken en inbouw*;

• Poolauto’s.

Financiering en verzekering.

Het Kadaster kiest voor full operational lease op basis van eigen financiering en eigen verzekering.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

— Gedragsverklaring aanbesteden (GVA),

— Bewijs van inschrijving nationale beroeps-/ handelsregister.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— Verzekeringen (wettelijke- en beroepsaansprakelijkheid).

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— Kerncompetenties,

— Kwaliteitsnormen en certificering,

— Milieumanagementsysteem en certificering.Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-04-12
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
10:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-04-12

10:00

The procurement involves the establishment of a framework agreement

Het Kadaster is voornemens een raamovereenkomst te sluiten met één (1) opdrachtnemer voor een periode van vier (4) jaar met optioneel één (1) keer de mogelijkheid tot verlenging met maximaal drie (3) jaar. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 01 juni 2018. Het Kadaster heeft voor een langere duur dan vier (4) jaar) van de raamovereenkomst gekozen vanwege de gemiddelde gebruiksduu...

Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Rechtbank Gelderland

Walburgstraat 2

Arnhem

6811 CD

+31 883612000

[email protected]

https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-02
Periodieke opdracht
neen Main CPV code 34144700

Bidding information

Bidding deadline

12 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Apeldoorn

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De waarde van de opdracht is de afgelopen jaren ca. EUR 5.000.000,- inclusief BTW per jaar geweest. Dit is een indicatie, welke is gebaseerd op basis van historische gegevens. De verwachte financiële omvang varieert dusdanig dat ervoor is gekozen alleen aantallen auto’s te vermelden.

Zie hiervoor paragraaf 1.8 [Omvang van de opdracht] van het aanbestedingsdocument.

Description of renewals

Het Kadaster is voornemens een raamovereenkomst te sluiten met één (1) opdrachtnemer voor een periode van vier (4) jaar met optioneel drie (3) keer de mogelijkheid tot verlenging met maximaal één (1) jaar. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 01 juni 2018.

Description of options

Het Kadaster is voornemens een raamovereenkomst te sluiten met één (1) opdrachtnemer voor een periode van vier (4) jaar met optioneel drie (3) keer de mogelijkheid tot verlenging met maximaal één (1) jaar. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 01 juni 2018.

Main site or place of performance

Nvt.

Quality criterion

Kwaliteitscriteria

70

Price

30

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Aberdeen - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Sale - Facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Hertford - Traffic-monitoring equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 455,000 Pound Sterling

Norway : Inderøy - Electric vehicles

Norway

Value: Not specified

Norway : Snåsa - Nursing home construction work

Norway

Value: Not specified

Germany : Wessling - Aircraft engines

Germany

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Railway Operators, Staff and Passengers' Expertise

Belgium

Value: 2.0 million Euro