Tender description

Komisja Europejska, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.C.1 — Social Investment StrategyJoseph II 27 (J-27), Rue Joseph II, [email protected]://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_enhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6922https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6922Ocena i upowszechnianie rezultatów zaproszeń do składania wniosków na innowacje społeczne, finansowanych w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) na lata 2014–2020EMPL/2020/OP/0010W ramach badania zostaną przeanalizowane mocne i słabe strony, elementy innowacyjne, projektowanie metodologiczne, wartość dodana UE, wpływ strategiczny oraz możliwość rozszerzenia zakresu eksperymentów społecznych prowadzonych w ramach programu EaSI. Jednym z celów badania jest wskazanie czynników sprzyjających rozwojowi i włączaniu innowacji/doświadczeń społecznych oraz je utrudniających. Kolejnym celem jest przeanalizowanie potencjalnych synergii między przyszłymi dwoma aspektami EFS+, a także dostarczenie wytycznych dotyczących odpowiednich kryteriów udzielania zamówień, stosunków w zakresie zarządzania oraz praktycznych mechanizmów umożliwiających rozszerzenie zakresu projektów zakończonych sukcesem sprawdzonych w bezpośrednim zarządzaniu i prowadzenie tych projektów w ramach zarządzania dzielonego.Dalsze działania objęte niniejszym zamówieniem dotyczą rozpowszechniania wyników eksperymentów społecznych finansowanych w ramach programu EaSI, w tym organizacji dużego seminarium kończącego.500000.00Głównym miejscem realizacji zadań będzie siedziba wykonawcy lub inne miejsce wskazane w ofercie.Ocena i upowszechnianie rezultatów zaproszeń do składania wniosków na innowacje społeczne, finansowanych w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) na lata 2014–2020. Jednym z celów badania jest wskazanie czynników sprzyjających rozwojowi i włączaniu innowacji/doświadczeń społecznych oraz je utrudniających. Kolejnym celem jest przeanalizowanie potencjalnych synergii między przyszłymi dwoma aspektami EFS+, a także dostarczenie wytycznych dotyczących odpowiednich kryteriów udzielania zamówień, stosunków w zakresie zarządzania oraz praktycznych mechanizmów umożliwiających rozszerzenie zakresu projektów zakończonych sukcesem sprawdzonych w bezpośrednim zarządzaniu i prowadzenie tych projektów w ramach zarządzania dzielonego.Dalsze działania objęte niniejszym zamówieniem dotyczą rozpowszechniania wyników eksperymentów społecznych finansowanych w ramach programu EaSI, w tym organizacji dużego seminarium kończącego.16Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych.Zob. adres internetowy w pkt I.3).Zob. adres internetowy w pkt I.3).Zob. adres internetowy w pkt I.3).2020-09-1712:0062020-09-1810:30Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGIA.w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 przedstawiciel każdego oferenta należycie upoważniony na piśmie. Oferenci zainteresowani udziałem w sesji otwarcia muszą przesłać informację na adres poczty elektronicznej:[email protected] i wskazać nazwisko osoby, która będzie obecna podczas otwarcia ofert, z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.Zob. adres internetowy w pkt I.3).Sąd Unii EuropejskiejRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euZob. adres internetowy w pkt I.3).2020-07-24BelgiaBrukselaW ramach badania zostaną przeanalizowane mocne i słabe strony, elementy innowacyjne, projektowanie metodologiczne, wartość dodana UE, wpływ strategiczny oraz możliwość rozszerzenia zakresu eksperymentów społecznych prowadzonych w ramach programu EaSI. Jednym z celów badania jest wskazanie czynników sprzyjających rozwojowi i włączaniu innowacji/doświadczeń społecznych oraz je utrudniających. Kolejnym celem jest przeanalizowanie potencjalnych synergii między przyszłymi dwoma aspektami EFS+, a także dostarczenie wytycznych dotyczących odpowiednich kryteriów udzielania zamówień, stosunków w zakresie zarządzania oraz praktycznych mechanizmów umożliwiających rozszerzenie zakresu projektów zakończonych sukcesem sprawdzonych w bezpośrednim zarządzaniu i prowadzenie tych projektów w ramach zarządzania dzielonego.Dalsze działania objęte niniejszym zamówieniem dotyczą rozpowszechniania wyników eksperymentów społecznych finansowanych w ramach programu EaSI, w tym organizacji dużego seminarium kończącego.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Wykaz i krótki opis warunków
Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-18

10:30

Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGIA.

w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 przedstawiciel każdego oferenta należycie upoważniony na piśmie. Oferenci zainteresowani udziałem w sesji otwarcia muszą przesłać informację na adres poczty elektronicznej:

[email protected] i wskazać nazwisko osoby, która będzie obecna podczas otwarcia ofert, z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
SV
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd Unii Europejskiej

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

http://curia.europa.eu

Informacje dodatkowe
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Precise information on deadline(s) for review procedures
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-24

Bidding information

Bidding deadline

17 Sep 2020

42 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Belgia, Bruksela

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Ocena i upowszechnianie rezultatów zaproszeń do składania wniosków na innowacje społeczne, finansowanych w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) na lata 2014–2020. Jednym z celów badania jest wskazanie czynników sprzyjających rozwojowi i włączaniu innowacji/doświadczeń społecznych oraz je utrudniających. Kolejnym celem jest przeanalizowanie potencjalnych synergii między przyszłymi dwoma aspektami EFS+, a także dostarczenie wytycznych dotyczących odpowiednich kryteriów udzielania zamówień, stosunków w zakresie zarządzania oraz praktycznych mechanizmów umożliwiających rozszerzenie zakresu projektów zakończonych sukcesem sprawdzonych w bezpośrednim zarządzaniu i prowadzenie tych projektów w ramach zarządzania dzielonego.

Dalsze działania objęte niniejszym zamówieniem dotyczą rozpowszechniania wyników eksperymentów społecznych finansowanych w ramach programu EaSI, w tym organizacji dużego seminarium kończącego.

Main site or place of performance

Głównym miejscem realizacji zadań będzie siedziba wykonawcy lub inne miejsce wskazane w ofercie.

Additional information

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Yes

Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Community health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Ipswich - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Newport - Telecommunications services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Dundee - Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Newport - Community health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

Norway : Tromsø - Welfare services for children and young people

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Assessing and Disseminating the Results of the Social Innovation Calls Financed by the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) 2014-2020

Belgium

Value: 500,000 Euro