This tender in no longer available.

Tender description

European Commission, DG Environment, ENV.A.5 — FinanceBU 9, 01/[email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmOcena wpływu na zdrowie środków związanych z hałasemENV/2019/OP/0005W badaniu przeanalizuje się możliwe środki, które mogłyby przyczynić się do dalszego zmniejszenia poziomu hałasu i przynieść korzyści zdrowotne obywatelom UE. Posłuży ono możliwemu przyszłemu rozwoju polityki UE w zakresie hałasu poprzez:(a) określenie środków, które mogłyby lepiej wpływać na zmniejszenie poziomu hałasu; oraz(b) dokonanie oceny ostatnich działań Komisji w celu nawiązania współpracy z zainteresowanymi stronami w sprawie ewentualnych dalszych środków zmniejszenia poziomu hałasu, a także w stosownych przypadkach, zaproponowanie zmian w obowiązującym ustawodawstwie w zakresie hałasu w transporcie. Grupa ekspertów zajmujących się hałasem przedstawiła przegląd możliwych środków zmniejszenia poziomu hałasu, które zostaną między innymi ocenione w tym badaniu, wraz z planami działania już opracowanymi przez państwa członkowskie na szczeblu lokalnym i krajowym.979200.00Poza siedzibą zamawiającegoZob. adres internetowy w pkt I.3).jakość proponowanej metodyki60organizacja pracy i przydział zasobów20środki kontroli jakości2050/5007 02 03 (Life Op.) Wspieranie lepszego zarządzania środowiskowego i informacji na wszystkich poziomach.2019/S 172-41877207.0203/2019/ETU/815591/ENV.A.3Ocena wpływu na zdrowie środków związanych z hałasem2019-11-291VVA Brussels sprlAvenue des Arts 11Brussels1210Netherlands Organisation for applied scientific researchAnna van Buerenplein 1Den Haag2595 DA1000000.00979200.00203 % + 9 % + 8 % = 20 %Zgodnie z artykułem 11 ust. 1 lit. e) załącznika do rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii instytucja zamawiająca może wykorzystać procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, bez względu na szacunkową wartość zamówienia, w przypadku nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych wykonawcy, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 11.4.SądRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1http://curia.europa.euZob. adres strony internetowej podany w sekcji I.3) – zaproszenie do składania ofert.2019-12-11BelgiaBrukselaW badaniu przeanalizuje się możliwe środki, które mogłyby przyczynić się do dalszego zmniejszenia poziomu hałasu i przynieść korzyści zdrowotne obywatelom UE. Posłuży ono możliwemu przyszłemu rozwoju polityki UE w zakresie hałasu poprzez:(a) określenie środków, które mogłyby lepiej wpływać na zmniejszenie poziomu hałasu; oraz(b) dokonanie oceny ostatnich działań Komisji w celu nawiązania współpracy z zainteresowanymi stronami w sprawie ewentualnych dalszych środków zmniejszenia poziomu hałasu, a także w stosownych przypadkach, zaproponowanie zmian w obowiązującym ustawodawstwie w zakresie hałasu w transporcie. Grupa ekspertów zajmujących się hałasem przedstawiła przegląd możliwych środków zmniejszenia poziomu hałasu, które zostaną między innymi ocenione w tym badaniu, wraz z planami działania już opracowanymi przez państwa członkowskie na szczeblu lokalnym i krajowym.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 172-418772
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe
Zgodnie z artykułem 11 ust. 1 lit. e) załącznika do rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii instytucja zamawiająca może wykorzystać procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, bez względu na szacunkową wartość zamówienia, w przypadku nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych wykonawcy, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 11.4.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

http://curia.europa.eu

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
Zob. adres strony internetowej podany w sekcji I.3) – zaproszenie do składania ofert.

Bidding information

Bidding deadline

18 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 979,200

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Antrim - Catering equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.5 million Pound Sterling

Ireland : Trim - Architectural and related services

Ireland

Value: 8.0 million Euro

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘New Active Protection Solutions for Land Platforms (NAPS)’

Belgium

Value: 150,000 Euro

Norway : Vadsø - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Norway

Value: 1.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Public relations services

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Laboratory services

Ireland

Value: 500,000 Euro

United Kingdom : Cambuslang - Firefighting, rescue and safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling