Tender description

Komisja Europejska, ENER — Energy, ENER.C.2 — Innovation, clean technologies and competitivenessRue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de [email protected]://ec.europa.eu/energy/https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6649https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6649Przyspieszenie dekarbonizacji przemysłu poprzez ocenę wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesach przemysłowych w przyszłościENER/2020/OP/0011W ramach projektu pilotażowego zostanie przeprowadzone badanie w celu przeanalizowania obecnego i możliwego przyszłego zapotrzebowania na energię odnawialną w sektorach i procesach przemysłowych oraz przeprowadzenia analizy porównawczej ich perspektywiczności, efektywności w ograniczaniu emisji CO2, potrzeb technologicznych i potrzeb inwestycyjnych, tak aby określić priorytety w zakresie bezpośredniej i pośredniej elektryfikacji procesów przemysłowych, co ma zasadnicze znaczenie dla obniżania emisyjności przemysłu.Parlament Europejski przyjął niniejszy projekt pilotażowy i przegłosował go w ramach budżetu UE. Komisja Europejska zamierza wdrożyć projekt pilotażowy w drodze otwartej procedury przetargowej.525000.00Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat, 1049 Brussels, BELGIA.Przyspieszenie dekarbonizacji przemysłu poprzez ocenę wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w procesach przemysłowych w przyszłości.525000.0024Zob. adres internetowy w pkt I.3).Zob. adres internetowy w pkt I.3).Zob. adres internetowy w pkt I.3).Zob. adres internetowy w pkt I.3).2020-09-1512:0062020-09-1609:30Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat, 1049 Brussels, BELGIA.Należy mieć na uwadze, że sesja otwarcia ofert może odbywać się za pośrednictwem platformy internetowej WEBEX, a nie fizycznie pod wyżej wymienionym adresem. W takim przypadku oferenci, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w otwarciu ofert, otrzymają w odpowiednim czasie link URL.Zob. adres internetowy w pkt I.3).Zob. adres internetowy w pkt I.3).Sąd Unii EuropejskiejRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euZob. adres internetowy w pkt I.3).2020-07-24BelgiaBrukselaW ramach projektu pilotażowego zostanie przeprowadzone badanie w celu przeanalizowania obecnego i możliwego przyszłego zapotrzebowania na energię odnawialną w sektorach i procesach przemysłowych oraz przeprowadzenia analizy porównawczej ich perspektywiczności, efektywności w ograniczaniu emisji CO2, potrzeb technologicznych i potrzeb inwestycyjnych, tak aby określić priorytety w zakresie bezpośredniej i pośredniej elektryfikacji procesów przemysłowych, co ma zasadnicze znaczenie dla obniżania emisyjności przemysłu.Parlament Europejski przyjął niniejszy projekt pilotażowy i przegłosował go w ramach budżetu UE. Komisja Europejska zamierza wdrożyć projekt pilotażowy w drodze otwartej procedury przetargowej.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Wykaz i krótki opis warunków
Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-16

09:30

Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat, 1049 Brussels, BELGIA.

Należy mieć na uwadze, że sesja otwarcia ofert może odbywać się za pośrednictwem platformy internetowej WEBEX, a nie fizycznie pod wyżej wymienionym adresem. W takim przypadku oferenci, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w otwarciu ofert, otrzymają w odpowiednim czasie link URL.

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-15
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
SV
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd Unii Europejskiej

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

http://curia.europa.eu

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-24
Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Precise information on deadline(s) for review procedures
Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Bidding information

Bidding deadline

15 Sep 2020

35 days remaining

Total estimated value

EUR 525,000

Locations

Belgia, Bruksela

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 525,000

Przyspieszenie dekarbonizacji przemysłu poprzez ocenę wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w procesach przemysłowych w przyszłości.

Additional information

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Yes

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Main site or place of performance

Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat, 1049 Brussels, BELGIA.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Publishing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Grimsby - Advertising and marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 651,359 Pound Sterling

United Kingdom : Saffron Walden - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Development consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 225,000 Pound Sterling

Malta : Santa Venera - Data collection and collation services

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Glasgow - Facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Supply services of personnel including temporary staff

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified