This tender in no longer available.

Tender description

Komisja Europejska, Directorate General for EnergyRue Demot 24Brussels1049Kyriakos Maniatis+32 [email protected]://ec.europa.eu/dgs/energy/tenders/2012_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5277https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5277EnergiaWsparcie rozwoju rynkowego na rzecz paliw i produktów wykorzystywania dwutlenku węgla (CCU)ENER/C2/2019-453Celem działania jest stworzenie pojedynczego forum reprezentującego deweloperów technologii, producentów i interesariuszy rynku europejskich paliw alternatywnego węgla z recyklingu „Forum alternatywnych paliw i produktów z węgla z recyklingu”. Ponadto na forum powinny być reprezentowane wszystkie sektory transportu i kluczowe sektory przemysłu, aby umożliwić konstruktywny dialog między producentami i użytkownikami. Celem forum jest ułatwienie podejmowania wspólnych kwestii dotyczących barier politycznych i barier w penetracji rynku dla tych paliw i produktów z węgla z recyklingu. Forum alternatywnych paliw i produktów z węgla z recyklingu „Forum paliw i produktów z węgla z recyklingu” zapewni środowisko otwartego dialogu, konsultacji i będzie stymulować konstruktywne pomysły w odniesieniu do tego, jak napędzać innowacyjne technologie i osiągnąć rozwój rynku alternatywnych paliw i produktów z węgla z recyklingu.2000000.00Siedziba wykonawcy — nie określona z wyprzedzeniem.Utworzenie forum dla przemysłu.2000000.0024„Horyzont 2020”Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.2020-02-2116:0082020-02-2510:00DG ENER, Rue Jean-André de Mot 24, Bruxelles, BELGIA.Ponieważ składanie wniosków odbywa się w pełni elektronicznie, nie ma potrzeby uczestnictwa w procedurze otwarcia.Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii EuropejskiejBoulevard Konrad AdenauerLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/Belgian Review BodyBrusselshttp://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm2019-12-11BelgiaBrukselaCelem działania jest stworzenie pojedynczego forum reprezentującego deweloperów technologii, producentów i interesariuszy rynku europejskich paliw alternatywnego węgla z recyklingu „Forum alternatywnych paliw i produktów z węgla z recyklingu”. Ponadto na forum powinny być reprezentowane wszystkie sektory transportu i kluczowe sektory przemysłu, aby umożliwić konstruktywny dialog między producentami i użytkownikami. Celem forum jest ułatwienie podejmowania wspólnych kwestii dotyczących barier politycznych i barier w penetracji rynku dla tych paliw i produktów z węgla z recyklingu. Forum alternatywnych paliw i produktów z węgla z recyklingu „Forum paliw i produktów z węgla z recyklingu” zapewni środowisko otwartego dialogu, konsultacji i będzie stymulować konstruktywne pomysły w odniesieniu do tego, jak napędzać innowacyjne technologie i osiągnąć rozwój rynku alternatywnych paliw i produktów z węgla z recyklingu.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-02-21
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
16:00
Warunki otwarcia ofert

2020-02-25

10:00

DG ENER, Rue Jean-André de Mot 24, Bruxelles, BELGIA.

Ponieważ składanie wniosków odbywa się w pełni elektronicznie, nie ma potrzeby uczestnictwa w procedurze otwarcia.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
EN

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Belgian Review Body

Brussels

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_en.htm

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Boulevard Konrad Adenauer

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-11

Bidding information

Bidding deadline

21 Feb 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.0 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Manchester - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 235.0 million Pound Sterling

Denmark : Copenhagen - Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) — Production of the CLC+ Core and Provision of Complementary Consultancy Services

Denmark

Value: 3.1 million Euro

Ireland : Wicklow - Web server software development services

Ireland

Value: 1 Euro

Denmark : Aarhus C - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Denmark

Value: Not specified

United Kingdom : London - Advisory and consultative engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40,000 Pound Sterling

Greece : Thessaloniki - Maintenance and Operation Services for Cedefop Premises

Greece

Value: 1.1 million Euro