This tender in no longer available.

Tender description

Euroopa Komisjon, DG Environment, ENV.A.5 — FinanceBU 9, 01/005Brussels1049env-tend[email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmMüraga seotud meetmete tervisele kasuliku mõju hindamineENV/2019/OP/0005Kõnealune uuring käsitleb võimalikke meetmeid, mis võiksid aidata kaasa müra edasisele vähendamisele ning millest võiks tõusta kasu ELi kodanike tervisele. Uuringuga tehakse teatavaks ELi mürapoliitika võimalik tulevane areng, milleks viiakse läbi järgmised tegevused:a) määratakse kindlaks meetmed, mis võiksid aidata paremini kaasa müra vähendamise saavutamisele; ningb) antakse hinnang komisjoni viimati astutud sammudele sidusrühmade kaasamiseks võimalike edasiste müra vähendamise meetmete alal ning, kui see on asjakohane, tehakse ettepanekud olemasolevate õigusaktide muutmiseks seonduvalt sõidukite tekitatava müraga. Kõnealuse uuringu raames võiks lisaks liikmesriikide poolt juba kohalikul ja liikmesriigi tasandil välja töötatud tegevuskavade hindamisele anda muu hulgas hinnangu ka müra ekspertide rühma esitatud väljavaadetele müra vähendamismeetmete valikuvõimaluste kohta.979200.00väljaspool asutust.Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.pakutud metoodika kvaliteet60töökorraldus ja ressursijaotus20kvaliteedikontrolli meetmed2050/5007 02 03 (LIFE'i meede) Parema keskkonnaalase juhtimise ja teabe toetamine kõigil tasanditel.2019/S 172-41877207.0203/2019/ETU/815591/ENV.A.3Müraga seotud meetmete tervisele kasuliku mõju hindamine2019-11-291VVA Brussels sprlAvenue des Arts 11Brussels1210Netherlands Organisation for Applied Scientific ResearchAnna van Buerenplein 1Den Haag2595 DA1000000.00979200.00203 % + 9 % + 8 % = 20 %Kooskõlas määruse (EL, Euratom) 2018/1046 liidu üldeelarvele kehtivate finantseeskirjade kohta I lisa punkti 11.1 punktiga e, võib avaliku sektori hankija kasutada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust olenemata lepingu eeldatavast maksumusest uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama avaliku sektori hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui punktis 11.4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.ÜldkohusRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1http://curia.europa.euVt pakkumuskutse punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.2019-12-11BelgiaBrüsselKõnealune uuring käsitleb võimalikke meetmeid, mis võiksid aidata kaasa müra edasisele vähendamisele ning millest võiks tõusta kasu ELi kodanike tervisele. Uuringuga tehakse teatavaks ELi mürapoliitika võimalik tulevane areng, milleks viiakse läbi järgmised tegevused:a) määratakse kindlaks meetmed, mis võiksid aidata paremini kaasa müra vähendamise saavutamisele; ningb) antakse hinnang komisjoni viimati astutud sammudele sidusrühmade kaasamiseks võimalike edasiste müra vähendamise meetmete alal ning, kui see on asjakohane, tehakse ettepanekud olemasolevate õigusaktide muutmiseks seonduvalt sõidukite tekitatava müraga. Kõnealuse uuringu raames võiks lisaks liikmesriikide poolt juba kohalikul ja liikmesriigi tasandil välja töötatud tegevuskavade hindamisele anda muu hulgas hinnangu ka müra ekspertide rühma esitatud väljavaadetele müra vähendamismeetmete valikuvõimaluste kohta.

Hankemenetlus

Konkursi liik
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 172-418772
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
jah

Lisateave

Lisateave
Kooskõlas määruse (EL, Euratom) 2018/1046 liidu üldeelarvele kehtivate finantseeskirjade kohta I lisa punkti 11.1 punktiga e, võib avaliku sektori hankija kasutada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust olenemata lepingu eeldatavast maksumusest uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama avaliku sektori hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui punktis 11.4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.
Läbivaatamise eest vastutav organ

Üldkohus

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

http://curia.europa.eu

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2019-12-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
Vt pakkumuskutse punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

Bidding information

Bidding deadline

18 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 979,200

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Manchester - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 235.0 million Pound Sterling

Denmark : Copenhagen - Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) — Production of the CLC+ Core and Provision of Complementary Consultancy Services

Denmark

Value: 3.1 million Euro

Ireland : Wicklow - Web server software development services

Ireland

Value: 1 Euro

Denmark : Aarhus C - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Denmark

Value: Not specified

United Kingdom : London - Advisory and consultative engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40,000 Pound Sterling

Greece : Thessaloniki - Maintenance and Operation Services for Cedefop Premises

Greece

Value: 1.1 million Euro