This tender in no longer available.

Tender description

Euroopa Komisjon, Directorate-General for EnergyRue Demot [email protected]://ec.europa.euenergiatõhususTehniline abi energiatõhususe poliitikate ja meetmete hindamiseks vahendi välja töötamiseksENER/C3/2019-465/01Kõnealuse tehnilise abi lepingu peamine eesmärk on töötada välja kohandatud, suunatud poliitikate ülenev hindamisvahend, mis võimaldaks erinevate energiatõhususe poliitikate mõju koguselist hindamist ELi tasandil, kaasa arvatud nende kasutuselevõtt liikmesriigi tasandil ellu viidud programmides ja meetmetes, seades eemärgiks nii nõudluse sektorid kui energiavarustuse sektori. Hõlmata tuleb ka mõjusid kaitse- ja julgeolekusektori vajadustes. Kõnealune vahend peaks võimaldama ka tulevaste strateegiliste sekkumiste mõju hindamist tegelike mõjude hindamise alusel.300000.000. ülesanne: energiatõhususe poliitikate toimivuse kohta ELis, liikmesriikides ja kaugemal tegeliku mõju hindamiste alaste uuringute või olemasoleva analüüsi kogumine.1. ülesanne: üleneva (hierarhiliselt ülespoole suunatud) hindamisvahendi välja töötamine, et väljendada koguseliselt energiatõhususe poliitikate mõju ELi tasandil ja nende panust 2020. aastaks püstitatud ELi energiatõhususe eesmärgi saavutamisse ning pidades silmas 2030. aastaks ja edasiseks seatud kliima ja energia valdkonna eesmärkide saavutamist. 2. ülesanne: ELi energiatõhususe poliitikate mõju, sh nende panuse ELi energiatõhususe 2020. ja 2030. aastaks ja edasiseks seatud eesmärgi saavutamisse, koguseline väljendamine / hindamine.3. ülesanne: ELi tasandil konkreetsete meetmete kindlaks tegemine, mida võiks juurutada ELi tasandil energialiidu valitsemise lünkade täitmise mehhanismi osana, et tagada 2030. aastaks seatud ELi energiatõhususe eesmärkide saavutamine. pakutud metoodika kvaliteet42 %töökorraldus ja vahendid21 %kvaliteedikontrolli meetmed7 %30 %H2020 tööprogramm 2018–20202019/S 047-106798ENER/C3/201--465/01/SI2.812880Tehniline abi energiatõhususe poliitikate ja meetmete hindamiseks vahendi välja töötamiseks2019-10-174Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.VR4461Hansastrasse 27cMunchen80686300000.00283700.0068ÜldkohusRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/ÜldkohusRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/2019-12-11BelgiaBrüsselKõnealuse tehnilise abi lepingu peamine eesmärk on töötada välja kohandatud, suunatud poliitikate ülenev hindamisvahend, mis võimaldaks erinevate energiatõhususe poliitikate mõju koguselist hindamist ELi tasandil, kaasa arvatud nende kasutuselevõtt liikmesriigi tasandil ellu viidud programmides ja meetmetes, seades eemärgiks nii nõudluse sektorid kui energiavarustuse sektori. Hõlmata tuleb ka mõjusid kaitse- ja julgeolekusektori vajadustes. Kõnealune vahend peaks võimaldama ka tulevaste strateegiliste sekkumiste mõju hindamist tegelike mõjude hindamise alusel.

Hankemenetlus

Konkursi liik
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 047-106798
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
jah

Lisateave

Käesoleva teate lähetamise kuupäev
2019-12-11
Läbivaatamise eest vastutav organ

Üldkohus

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Üldkohus

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]a.europa.eu

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Bidding information

Bidding deadline

18 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 300,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Omagh - Library furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Washing preparations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Hire of buses and coaches with driver

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling