This tender in no longer available.

Tender description

Comisia Europeană, DG Environment, ENV.A.5 — FinanceBU 9, 01/[email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmEvaluarea impactului beneficiilor pentru sănătate ale măsurilor privind zgomotulENV/2019/OP/0005Acest studiu va explora măsurile posibile care ar putea contribui la reducerea suplimentară a zgomotului și la producerea de beneficii pentru sănătate pentru cetățenii UE. Acesta va informa posibila dezvoltare viitoare a politicii UE privind zgomotul, prin:(a) identificarea măsurilor care ar putea obține o mai bună reducere a zgomotului; și(b) efectuarea unei evaluări a acțiunilor recente ale Comisiei pentru a se angaja cu părțile interesate cu privire la posibile măsuri suplimentare de reducere a zgomotului și, dacă este cazul, pentru a propune modificări la legislația existentă referitoare la zgomotul în transport. Grupul de experți în domeniul zgomotului a oferit informații cu privire la opțiunile pentru măsurile de reducere a zgomotului, care ar fi, printre altele, evaluate în acest studiu, împreună cu planurile de acțiune deja dezvoltate de statele membre la nivel local și național.979200.00Extra MurosA se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).Calitatea metodologiei propuse60Organizarea activităților și alocarea resurselor20Măsurile de control al calității2050/5007 02 03 (Life Op.) Sprijinirea unei mai bune guvernări și informări în domeniul mediului la toate nivelurile.2019/S 172-41877207.0203/2019/ETU/815591/ENV.A.3Evaluarea impactului beneficiilor pentru sănătate ale măsurilor privind zgomotul2019-11-291VVA Brussels sprlAvenue des Arts 11Brussels1210Netherlands Organisation for Applied Scientific ResearchAnna van Buerenplein 1Den Haag2595 DA1000000.00979200.00203 % + 9 % + 8 % = 20 %În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (e) din anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, autoritatea contractantă poate utiliza procedura negociată fără publicarea prealabilă a unei notificări de atribuire, indiferent de valoarea estimată a contractului pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază și ca acest proiect să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul 11.4.TribunalulRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1http://curia.europa.euA se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3) — documentul de invitație la licitație.2019-12-11BelgiaBruxellesAcest studiu va explora măsurile posibile care ar putea contribui la reducerea suplimentară a zgomotului și la producerea de beneficii pentru sănătate pentru cetățenii UE. Acesta va informa posibila dezvoltare viitoare a politicii UE privind zgomotul, prin:(a) identificarea măsurilor care ar putea obține o mai bună reducere a zgomotului; și(b) efectuarea unei evaluări a acțiunilor recente ale Comisiei pentru a se angaja cu părțile interesate cu privire la posibile măsuri suplimentare de reducere a zgomotului și, dacă este cazul, pentru a propune modificări la legislația existentă referitoare la zgomotul în transport. Grupul de experți în domeniul zgomotului a oferit informații cu privire la opțiunile pentru măsurile de reducere a zgomotului, care ar fi, printre altele, evaluate în acest studiu, împreună cu planurile de acțiune deja dezvoltate de statele membre la nivel local și național.

Procedură

Tip de concurs
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 172-418772
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
da

Informații complementare

Informații suplimentare
În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (e) din anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, autoritatea contractantă poate utiliza procedura negociată fără publicarea prealabilă a unei notificări de atribuire, indiferent de valoarea estimată a contractului pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază și ca acest proiect să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul 11.4.
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Tribunalul

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

http://curia.europa.eu

Data expedierii prezentului anunț
2019-12-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3) — documentul de invitație la licitație.

Bidding information

Bidding deadline

18 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 979,200

Locations

None

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Advertising management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : Louth - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Switzerland : Zurich - Ducting

Switzerland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 500,000 Euro