This tender in no longer available.

Tender description

Euroopan komissio, DG Environment, ENV.A.5 — FinanceBU 9, 01/[email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmMeluun liittyvien toimenpiteiden terveyshyötyjen arviointiENV/2019/OP/0005Selvityksessä tarkastellaan mahdollisia toimia, joilla voitaisiin osaltaan edistää meluntorjuntaa ja tuottaa terveyshyötyjä EU:n kansalaisille. Selvityksessä annetaan tietoja EU:n melupolitiikan mahdollisesta tulevasta kehityksestä:a) yksilöimällä toimenpiteitä, joilla melun vähentäminen voidaan saavuttaa paremmin jab) arvioimalla komission viimeaikaisia toimia sidosryhmien kanssa mahdollisten meluntorjuntatoimien yhteydessä ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia liikenteen melua koskevaan voimassa olevaan lainsäädäntöön. Melua koskeva asiantuntijaryhmä antoi näkemyksensä melun vähentämistoimia koskevista vaihtoehdoista, joita muun muassa arvioidaan tässä selvityksessä, yhdessä jäsenvaltioiden paikallisella ja kansallisella tasolla jo laatimien toimintasuunnitelmien kanssa.979200.00toimipaikan ulkopuolellakatso kohdassa I.3). annettu internetosoite.ehdotettujen menetelmien laatu60työn organisointi ja resurssien kohdentaminen20laadunvalvontatoimet2050/5007 02 03 (Life-toimi) Paremman ympäristöhallinnon ja -tiedotuksen tukeminen kaikilla tasoilla..2019/S 172-41877207.0203/2019/ETU/815591/ENV.A.3Meluun liittyvien toimenpiteiden terveyshyötyjen arviointi2019-11-291VVA Brussels sprlAvenue des Arts 11Brussels1210Netherlands Organisation for applied scientific researchAnna van Buerenplein 1Den Haag2595 DA1000000.00979200.00203 % + 9 % + 8 % = 20 %Varainhoitoasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046) liitteessä olevan 11.1 kohdan e alakohdan nojalla hankintaviranomainen voi käyttää neuvottelumenettelyä julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta sopimuksen arvioidusta arvosta riippumatta, kun kyseessä ovat uudet palvelut tai rakennusurakat, jotka sama hankintaviranomainen antaa uudelleen toimeksi samanlaisen alkuperäisen hankinnan toteuttajaksi valitulle talouden toimijalle, jos kyseiset palvelut tai rakennusurakat ovat samanlaisia kuin perushanke, josta alkuperäinen hankintasopimus on tehty hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen, ja edellyttäen, että 11.4 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.Unionin yleinen tuomioistuinRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1http://curia.europa.eukatso kohdassa I.3) annettu tarjouskutsuasiakirjaa koskeva internetosoite.2019-12-11BelgiaBrysselSelvityksessä tarkastellaan mahdollisia toimia, joilla voitaisiin osaltaan edistää meluntorjuntaa ja tuottaa terveyshyötyjä EU:n kansalaisille. Selvityksessä annetaan tietoja EU:n melupolitiikan mahdollisesta tulevasta kehityksestä:a) yksilöimällä toimenpiteitä, joilla melun vähentäminen voidaan saavuttaa paremmin jab) arvioimalla komission viimeaikaisia toimia sidosryhmien kanssa mahdollisten meluntorjuntatoimien yhteydessä ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia liikenteen melua koskevaan voimassa olevaan lainsäädäntöön. Melua koskeva asiantuntijaryhmä antoi näkemyksensä melun vähentämistoimia koskevista vaihtoehdoista, joita muun muassa arvioidaan tässä selvityksessä, yhdessä jäsenvaltioiden paikallisella ja kansallisella tasolla jo laatimien toimintasuunnitelmien kanssa.

Menettely

Type of contest
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 172-418772
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä

Täydentävät tiedot

Lisätiedot
Varainhoitoasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046) liitteessä olevan 11.1 kohdan e alakohdan nojalla hankintaviranomainen voi käyttää neuvottelumenettelyä julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta sopimuksen arvioidusta arvosta riippumatta, kun kyseessä ovat uudet palvelut tai rakennusurakat, jotka sama hankintaviranomainen antaa uudelleen toimeksi samanlaisen alkuperäisen hankinnan toteuttajaksi valitulle talouden toimijalle, jos kyseiset palvelut tai rakennusurakat ovat samanlaisia kuin perushanke, josta alkuperäinen hankintasopimus on tehty hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen, ja edellyttäen, että 11.4 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.
Muutoksenhakuelin

Unionin yleinen tuomioistuin

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

http://curia.europa.eu

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2019-12-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
katso kohdassa I.3) annettu tarjouskutsuasiakirjaa koskeva internetosoite.

Bidding information

Bidding deadline

18 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 979,200

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Omagh - Library furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Washing preparations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Hire of buses and coaches with driver

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling