Tender description

Európska komisia, EMPL – Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.C.1 – Social Investment StrategyJoseph II 27 (J-27), Rue Joseph II, [email protected]://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_enhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6922https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6922Hodnotenie a šírenie výsledkov výziev na sociálnu inováciu financovaných z programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 2014 – 2020EMPL/2020/OP/0010V štúdii sa zhodnotia silné/slabé stránky, inovatívny obsah, metodický dizajn, pridaná hodnota EÚ, vplyv na oblasť politiky a potenciál na skvalitnenie sociálnych experimentov vykonávaných v rámci programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (Employment and Social Innovation – EaSI). Jedným z cieľov je identifikovať priaznivé podmienky a faktory, ktoré bránia rozvoju a začleneniu sociálnych inovácií/experimentov. Ďalším cieľom je analyzovať potenciálne synergie medzi budúcimi 2 oblasťami ESF+, ako aj poskytnúť usmernenia pre vhodné kritériá vyhodnotenia ponúk, vzťahy v oblasti správy a praktické mechanizmy na uľahčenie skvalitnenia a prenosu úspešných projektov testovaných v rámci priameho riadenia do spoločného riadenia.Ďalšie činnosti, na ktoré sa bude toto obstarávanie vzťahovať, sa týkajú šírenia výsledkov sociálnych experimentov financovaných prostredníctvom programu EaSI vrátane organizácie veľkého záverečného seminára.500000.00Hlavným miestom vykonávania úloh budú priestory dodávateľa alebo akékoľvek iné miesto uvedené v ponuke.Hodnotenie a šírenie výsledkov výziev na sociálnu inováciu financovaných z programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 2014 – 2020. Jedným z cieľov je identifikovať priaznivé podmienky a faktory, ktoré bránia rozvoju a začleneniu sociálnych inovácií/experimentov. Ďalším cieľom je analyzovať potenciálne synergie medzi budúcimi 2 oblasťami ESF+, ako aj poskytnúť usmernenia pre vhodné kritériá vyhodnotenia ponúk, vzťahy v oblasti správy a praktické mechanizmy na uľahčenie skvalitnenia a prenosu úspešných projektov testovaných v rámci priameho riadenia do spoločného riadenia.Ďalšie činnosti, na ktoré sa bude toto obstarávanie vzťahovať, sa týkajú šírenia výsledkov sociálnych experimentov financovaných prostredníctvom programu EaSI vrátane organizácie veľkého záverečného seminára.16program EaSI.Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).2020-09-1712:0062020-09-1810:30Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGICKO.Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 oprávnený zástupca za každého uchádzača s náležitým písomným oprávnením. Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, o tom musia informovať e-mailom na adresu:[email protected] s uvedením mena osoby, ktorá sa zúčastní na otváraní ponúk, a to aspoň 48 hodín vopred.Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).Všeobecný súdRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euPozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).2020-07-24BelgickoBruselV štúdii sa zhodnotia silné/slabé stránky, inovatívny obsah, metodický dizajn, pridaná hodnota EÚ, vplyv na oblasť politiky a potenciál na skvalitnenie sociálnych experimentov vykonávaných v rámci programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (Employment and Social Innovation – EaSI). Jedným z cieľov je identifikovať priaznivé podmienky a faktory, ktoré bránia rozvoju a začleneniu sociálnych inovácií/experimentov. Ďalším cieľom je analyzovať potenciálne synergie medzi budúcimi 2 oblasťami ESF+, ako aj poskytnúť usmernenia pre vhodné kritériá vyhodnotenia ponúk, vzťahy v oblasti správy a praktické mechanizmy na uľahčenie skvalitnenia a prenosu úspešných projektov testovaných v rámci priameho riadenia do spoločného riadenia.Ďalšie činnosti, na ktoré sa bude toto obstarávanie vzťahovať, sa týkajú šírenia výsledkov sociálnych experimentov financovaných prostredníctvom programu EaSI vrátane organizácie veľkého záverečného seminára.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Podmienky vykonania zákazky
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Selection criteria as stated in the procurement documents
áno
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
áno
Selection criteria as stated in the procurement documents
áno
Zoznam a krátky opis podmienok
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Postup

Podmienky na otváranie ponúk

2020-09-18

10:30

Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGICKO.

Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 oprávnený zástupca za každého uchádzača s náležitým písomným oprávnením. Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, o tom musia informovať e-mailom na adresu:

[email protected] s uvedením mena osoby, ktorá sa zúčastní na otváraní ponúk, a to aspoň 48 hodín vopred.

Druh súťaže
Open
Dátum
2020-09-17
Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SV
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno
Miestny čas
12:00

Doplnkové informácie

Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Všeobecný súd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

http://curia.europa.eu

Doplňujúce informácie
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Precise information on deadline(s) for review procedures
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Dátum odoslania tohto oznámenia
2020-07-24

Bidding information

Bidding deadline

17 Sep 2020

38 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

Belgicko, Brusel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Hodnotenie a šírenie výsledkov výziev na sociálnu inováciu financovaných z programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 2014 – 2020. Jedným z cieľov je identifikovať priaznivé podmienky a faktory, ktoré bránia rozvoju a začleneniu sociálnych inovácií/experimentov. Ďalším cieľom je analyzovať potenciálne synergie medzi budúcimi 2 oblasťami ESF+, ako aj poskytnúť usmernenia pre vhodné kritériá vyhodnotenia ponúk, vzťahy v oblasti správy a praktické mechanizmy na uľahčenie skvalitnenia a prenosu úspešných projektov testovaných v rámci priameho riadenia do spoločného riadenia.

Ďalšie činnosti, na ktoré sa bude toto obstarávanie vzťahovať, sa týkajú šírenia výsledkov sociálnych experimentov financovaných prostredníctvom programu EaSI vrátane organizácie veľkého záverečného seminára.

Main site or place of performance

Hlavným miestom vykonávania úloh budú priestory dodávateľa alebo akékoľvek iné miesto uvedené v ponuke.

Additional information

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Yes

program EaSI.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Naas - Pharmacy services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Ruthin - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Euro

United Kingdom : London - Community health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Ipswich - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Newport - Telecommunications services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Dundee - Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling