This tender in no longer available.

Tender description

Európska komisia, DG Environment, ENV.A.5 – FinanceBU 9, 01/[email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmHodnotenie vplyvu opatrení súvisiacich s hlukom na zdravieENV/2019/OP/0005V rámci tejto štúdie sa preskúmajú možné opatrenia, ktoré by mohli prispieť k ďalšiemu znižovaniu miery hluku a prinášať výhody týkajúce sa zdravia pre občanov EÚ. Bude informovať o možnom budúcom vývoji politiky EÚ týkajúcej sa hluku prostredníctvom:a) určenia opatrení, vďaka ktorým by bolo lepšie možné dosiahnuť zníženie hluku, ab) vyhodnotenia nedávnych opatrení Komisie zameraných na zapojenie zainteresovaných strán do možných ďalších opatrení na zníženie miery hluku a prípadného navrhnutia zmien a doplnení existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa hluku v oblasti dopravy. Skupina odborníkov na hluk poskytla informácie o možnostiach opatrení na zníženie miery hluku, ktoré by sa okrem iného posúdili v tejto štúdii, spolu s akčnými plánmi na miestnej a vnútroštátnej úrovni, ktoré už členské štáty vypracovali.979200.00extra murosPozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).Kvalita navrhovanej metodiky60Organizácia práce a pridelenie zdrojov20Opatrenia na kontrolu kvality2050/5007 02 03 (Life Op.) Podpora lepšieho riadenia a informovania v oblasti životného prostredia na všetkých úrovniach..2019/S 172-41877207.0203/2019/ETU/815591/ENV.A.3Hodnotenie vplyvu opatrení súvisiacich s hlukom na zdravie2019-11-291VVA Brussels sprlAvenue des Arts 11Brussels1210Netherlands Organisation for Applied Scientific ResearchAnna van Buerenplein 1Den Haag2595 DA1000000.00979200.00203 % + 9 % + 8 % = 20 %V súlade s článkom 11 ods. 1 písm. e) prílohy k nariadeniu (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, verejný obstarávateľ môže použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (bez ohľadu na odhadovanú hodnotu obstarávania) v prípade nových služieb alebo prác pozostávajúcich z opakovania podobných služieb alebo prác, aké boli pridelené hospodárskemu subjektu, s ktorým ten istý verejný obstarávateľ uzatvoril pôvodnú zmluvu za predpokladu, že tieto služby alebo práce sú v súlade so základným projektom, na ktorý bola pôvodná zmluva uzatvorená po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, za podmienok stanovených v bode 11.4.Všeobecný súdRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1http://curia.europa.euPozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3) – dokument „Výzva na predkladanie ponúk“.2019-12-11BelgickoBruselV rámci tejto štúdie sa preskúmajú možné opatrenia, ktoré by mohli prispieť k ďalšiemu znižovaniu miery hluku a prinášať výhody týkajúce sa zdravia pre občanov EÚ. Bude informovať o možnom budúcom vývoji politiky EÚ týkajúcej sa hluku prostredníctvom:a) určenia opatrení, vďaka ktorým by bolo lepšie možné dosiahnuť zníženie hluku, ab) vyhodnotenia nedávnych opatrení Komisie zameraných na zapojenie zainteresovaných strán do možných ďalších opatrení na zníženie miery hluku a prípadného navrhnutia zmien a doplnení existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa hluku v oblasti dopravy. Skupina odborníkov na hluk poskytla informácie o možnostiach opatrení na zníženie miery hluku, ktoré by sa okrem iného posúdili v tejto štúdii, spolu s akčnými plánmi na miestnej a vnútroštátnej úrovni, ktoré už členské štáty vypracovali.

Postup

Druh súťaže
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 172-418772
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie
V súlade s článkom 11 ods. 1 písm. e) prílohy k nariadeniu (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, verejný obstarávateľ môže použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (bez ohľadu na odhadovanú hodnotu obstarávania) v prípade nových služieb alebo prác pozostávajúcich z opakovania podobných služieb alebo prác, aké boli pridelené hospodárskemu subjektu, s ktorým ten istý verejný obstarávateľ uzatvoril pôvodnú zmluvu za predpokladu, že tieto služby alebo práce sú v súlade so základným projektom, na ktorý bola pôvodná zmluva uzatvorená po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, za podmienok stanovených v bode 11.4.
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Všeobecný súd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

http://curia.europa.eu

Dátum odoslania tohto oznámenia
2019-12-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3) – dokument „Výzva na predkladanie ponúk“.

Bidding information

Bidding deadline

18 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 979,200

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Omagh - Library furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Washing preparations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Hire of buses and coaches with driver

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling