This tender in no longer available.

Tender description

Európska komisia, Directorate-General for EnergyRue Demot [email protected]://ec.europa.euenergetická účinnosťTechnická pomoc s cieľom vytvoriť nástroj na hodnotenie politík a opatrení v oblasti energetickej účinnostiENER/C3/2019-465/01Hlavným účelom tohto obstarávania technickej pomoci je vyvinúť osobitný nástroj na hierarchické hodnotenie politiky „zdola nahor“, ktorý by umožnil kvantitatívne hodnotenie vplyvu rôznych politík energetickej účinnosti na úrovni EÚ vrátane ich využitia v programoch a opatreniach realizovaných na vnútroštátnej úrovni so zameraním na odvetvia dopytu, ako aj odvetvie dodávok energie. Je potrebné zahrnúť aj vplyvy v odvetví obrany a bezpečnosti. Tento nástroj by mal tiež na základe ex-post hodnotenia vplyvov umožniť odhad vplyvu budúcich politických zásahov.300000.00úloha 0: Zhromažďovanie štúdií ex-post hodnotení alebo existujúcich analýz o efektívnosti politík energetickej účinnosti v EÚ, v členských štátoch a mimo nich.úloha 1: Vyvinúť nástroj hodnotenia zdola nahor na kvantifikáciu vplyvu politík energetickej účinnosti na úrovni EÚ a ich príspevku k cieľu EÚ v oblasti energetickej účinnosti do roku 2020 a s prihliadnutím na ciele v oblasti klímy a energetiky na rok 2030 a neskôr.úloha 2: Kvantifikovať/odhadnúť vplyvy politík EÚ v oblasti energetickej účinnosti vrátane ich príspevku k cieľu energetickej účinnosti EÚ na roky 2020 a 2030 a neskôr.úloha 3: Identifikovať konkrétne opatrenia na úrovni EÚ, ktoré by mohli byť zavedené na úrovni EÚ ako súčasť mechanizmu vypĺňania medzier v riadení energetickej únie s cieľom zabezpečiť dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti energetickej účinnosti do roku 2030.Kvalita navrhovanej metodiky42 %Organizácia práce a zdrojov21 %Opatrenia na kontrolu kvality7 %30 %Pracovný program Horizont 2020 na obdobie rokov 2018 – 20202019/S 047-106798ENER/C3/201--465/01/SI2.812880Technická pomoc s cieľom vytvoriť nástroj na hodnotenie politík a opatrení v oblasti energetickej účinnosti2019-10-174Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.VR4461Hansastrasse 27cMunchen80686300000.00283700.0068Všeobecný súdRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/Všeobecný súdRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/2019-12-11BelgickoBruselHlavným účelom tohto obstarávania technickej pomoci je vyvinúť osobitný nástroj na hierarchické hodnotenie politiky „zdola nahor“, ktorý by umožnil kvantitatívne hodnotenie vplyvu rôznych politík energetickej účinnosti na úrovni EÚ vrátane ich využitia v programoch a opatreniach realizovaných na vnútroštátnej úrovni so zameraním na odvetvia dopytu, ako aj odvetvie dodávok energie. Je potrebné zahrnúť aj vplyvy v odvetví obrany a bezpečnosti. Tento nástroj by mal tiež na základe ex-post hodnotenia vplyvov umožniť odhad vplyvu budúcich politických zásahov.

Postup

Druh súťaže
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 047-106798
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno

Doplnkové informácie

Dátum odoslania tohto oznámenia
2019-12-11
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Všeobecný súd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Všeobecný súd

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Bidding information

Bidding deadline

18 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 300,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Metalworking

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

Norway : Hovden - Sports facilities operation services

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Fruit, vegetables and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Malta : Floriana - Engineering works and construction works

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Oldham - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Caernarfon - Landscaping work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Tutorial services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone