This tender in no longer available.

Tender description

Zie selectieleidraad.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. zie selectieleidraad.

Eventuele minimumeisen
1. zie selectieleidraad.
Eventuele minimumeisen
1. zie selectieleidraad.
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Zie selectieleidraad.
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. zie selectieleidraad.Procedure

Datum
2020-08-18
The procurement involves the establishment of a framework agreement

6

De opdracht valt onder de GPA
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
14:00

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-09
Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak

Wetenschapstraat 33

Brussel (Etterbeek)

1040

+32 22349611

Nadere inlichtingen

Zie selectieleidraad.

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak

Wetenschapstraat 33

Brussel (Etterbeek)

1040

+32 22349611

Main CPV code 66516000

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Antwerpen

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Perceel 1: algemene bouwplaatsrisico’s – leidend aandeel

Value

EUR Not specified

Perceel 1: algemene bouwplaatsrisico’s – leidend aandeel Zie II.2.1)

Envisaged minimum number

1

Maximum number

6

Start

2020-10-19

Main site or place of performance

Haven van Antwerpen.

Description of renewals

Niet gespecifieerd.

Perceel 2: algemene bouwplaatsrisico’s – medeverzekering

Value

EUR Not specified

Perceel 2: algemene bouwplaatsrisico’s – medeverzekering Zie II.2.1)

Envisaged minimum number

1

Maximum number

6

Start

2020-10-19

Main site or place of performance

Haven van Antwerpen.

Description of renewals

Niet gespecifieerd.

Perceel 3: BA – primary layer tot 5 000 000 EUR

Value

EUR Not specified

Perceel 3: BA – primary layer tot 5 000 000 EUR Zie II.2.1)

Envisaged minimum number

1

Maximum number

6

Start

2020-10-19

Main site or place of performance

Haven van Antwerpen.

Description of renewals

Niet gespecifieerd.

Perceel 4: BA – eerste bovenliggende layer tot 10 000 000 EUR

Value

EUR Not specified

Perceel 4: BA – eerste bovenliggende layer tot 10 000 000 EUR Zie II.2.1)

Envisaged minimum number

1

Maximum number

6

Start

2020-10-19

Main site or place of performance

Haven van Antwerpen.

Description of renewals

Niet gespecifieerd.

Perceel 5: BA – tweede bovenliggende layer tot 25 000 000 EUR

Value

EUR Not specified

Perceel 5: BA – tweede bovenliggende layer tot 25 000 000 EUR Zie II.2.1)

Envisaged minimum number

1

Maximum number

6

Start

2020-10-19

Main site or place of performance

Haven van Antwerpen.

Description of renewals

Niet gespecifieerd.

Perceel 6: BA – derde bovenliggende layer tot 50 000 000 EUR

Value

EUR Not specified

Perceel 6: BA – derde bovenliggende layer tot 50 000 000 EUR Zie II.2.1)

Envisaged minimum number

1

Maximum number

6

Start

2020-10-19

Main site or place of performance

Haven van Antwerpen.

Description of renewals

Niet gespecifieerd.

Perceel 7: Decenale verzekering – Leidend aandeel

Value

EUR Not specified

Perceel 7: Decenale verzekering – Leidend aandeel Zie II.2.1)

Envisaged minimum number

1

Maximum number

6

Start

2020-10-19

Main site or place of performance

Haven van Antwerpen.

Description of renewals

Niet gespecifieerd.

Perceel 8: Decenale verzekering – medeverzekering

Value

EUR Not specified

Perceel 8: Decenale verzekering – medeverzekering Zie II.2.1)

Envisaged minimum number

1

Maximum number

6

Start

2020-10-19

Main site or place of performance

Haven van Antwerpen.

Description of renewals

Niet gespecifieerd.

Perceel 9: Beroepsaansprakelijkheid – leidend aandeel

Value

EUR Not specified

Perceel 9: Beroepsaansprakelijkheid – leidend aandeel Zie II.2.1)

Envisaged minimum number

1

Maximum number

6

Start

2020-10-19

Main site or place of performance

Haven van Antwerpen.

Description of renewals

Niet gespecifieerd.

Perceel 10: beroepsaansprakelijkheid – medeverzekering

Value

EUR Not specified

Perceel 10: beroepsaansprakelijkheid – medeverzekering Zie II.2.1)

Envisaged minimum number

1

Maximum number

6

Start

2020-10-19

Main site or place of performance

Haven van Antwerpen.

Description of renewals

Niet gespecifieerd.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Banking services

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

Norway : Trondheim - Banking services

Norway

Value: 17.4 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Insurance services

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Gateshead - Portfolio management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Euro

Norway : Haugesund - Energy and related services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : North Tyneside - Business and management consultancy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling