This tender in no longer available.

Tender description

Raamovereenkomst voor fysiek netwerk omvattende twee percelen:

Het voorwerp van perceel 1 van de opdracht vormt:

— infrastructuur voor het LAN-netwerk,

— infrastructuur voor het WLAN-netwerk,

— infrastructuur voor netwerkbeveiliging/firewall.

Het voorwerp van perceel 2 van de opdracht vormt:

— infrastructuur voor telefonie.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Zie bestek.

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-08-25

09:00

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-08-24
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
The procurement involves the establishment of a framework agreement

2

De opdracht valt onder de GPA
neen
Plaatselijke tijd
15:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

Electronic invoicing will be accepted
ja
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-09 Main CPV code 32424000

Bidding information

Bidding deadline

24 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Antwerpen

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Infrastructuur voor het LAN-netwerk, WLAN-netwerk en netwerkbeveiliging/firewall

Value

EUR Not specified

Infrastructuur voor het LAN-netwerk, WLAN-netwerk en netwerkbeveiliging/firewall Zie bestek.

Infrastructuur voor telefonie

Value

EUR Not specified

Infrastructuur voor telefonie Zie bestek.

SIMILAR TENDERS

Germany : Karlsruhe - Supply of Software for Acquisition, Storing, Analysing and Reporting of Images

Germany

Value: 150,000 Euro

Belgium : Brussels - Operation and Maintenance of the European Hrs Availability System (E-HRS-AS)

Belgium

Value: 400,000 Euro

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

Ireland : Dublin - Procurement software development services

Ireland

Value: 1.0 million Euro

Ireland : Dublin - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 940,000 Euro

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Contract systems analysis and programming services

Ireland

Value: 2.0 million Euro