Tender description

Installatie en uitbating van DC snelllaadstations.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Zie aanbestedingsstukken.

Procedure

Datum
2020-08-28
Plaatselijke tijd
09:00
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-27
Periodieke opdracht
neen
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

College van Burgemeester en Schepenen

Burg 12

Brugge

8000

Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Overheidsopdrachten

Blinde Ezelstraat 1 - 3

Brugge

8000

Main CPV code 65320000

Bidding information

Bidding deadline

28 Aug 2020

23 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brugge

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Installatie en uitbating van DC snellaadstations.

SIMILAR TENDERS

Spain : Alicante - Staff Survey Services

Spain

Value: 1.2 million Euro

Ireland : Dublin - Repair and maintenance services

Ireland

Value: 375,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Land management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Community health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 366,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Parking enforcement services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1 Pound Sterling

Norway : Oslo - Design consultancy services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone