This tender in no longer available.

Tender description

Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten0411702543_27752Haachtstesteenweg 579 bus [email protected]://www.mc.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335402MutualiteitOpdracht betreffende de aanwending van een nieuw operating-en beslissingsmodel voor de landsbond der Christelijke MutualiteitenLCM-2018-10001-F03_1Opdracht betreffende de aanwending van een nieuw operating-en beslissingsmodel voor de landsbond der Christelijke MutualiteitenAanwending van een nieuw operating - en beslissingsmodel voor de landsbond der christelijke mutualiteiten2018/S 064-143315rechtbankBrusselrechtbankBrusselrechtbankBrussel2019-03-12BelgiëBrusselOpdracht betreffende de aanwending van een nieuw operating-en beslissingsmodel voor de landsbond der Christelijke Mutualiteiten

Procedure

De opdracht valt onder de GPA
neen
Type procedure
ja
Notice number in the OJ S
2018/S 064-143315

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

rechtbank

Brussel

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

rechtbank

Brussel

Beroepsinstantie

rechtbank

Brussel

Bidding information

Bidding deadline

15 Mar 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Software-related services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Treharris - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Warwick - Services provided by nurses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 21.2 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Construction management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 230.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Protective footwear

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Foreign economic-aid-related services

Germany

Value: Not specified