Tender description

Europese Commissie, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.C.1 — Social Investment StrategyJoseph II 27 (J-27), Rue Joseph II, [email protected]://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_enhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6922https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6922Beoordeling en verspreiding van de resultaten van de sociale innovatie-oproepen die worden gefinancierd door het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) 2014-2020EMPL/2020/OP/0010In het onderzoek moet de balans worden opgemaakt van de sterke en zwakke punten, de innovatieve inhoud, het methodologische ontwerp, de toegevoegde waarde van de EU, de impact op het beleidsterrein en het potentieel voor de uitbreiding van sociale experimenten die zijn uitgevoerd in het kader van het EaSI-programma. Een van de doelstellingen is het identificeren van de gunstige omstandigheden en factoren die de ontwikkeling en integratie van de sociale innovaties/experimenten in de weg staan. Een andere doelstelling is het analyseren van potentiële synergieën tussen de toekomstige twee onderdelen van het Europees Sociaal Fonds en het verstrekken van richtsnoeren voor passende gunningscriteria, bestuursverhoudingen en praktische mechanismen om de opwaardering en overdracht van succesvolle projecten die zijn getest in het kader van het directe beheer te vergemakkelijken.Andere activiteiten die onder deze aanbesteding vallen, hebben betrekking op de verspreiding van de resultaten van de sociale experimenten die worden gefinancierd via het EaSI-programma, met inbegrip van de organisatie van een belangrijk slotseminar.500000.00De taken zullen hoofdzakelijk worden uitgevoerd in de kantoren van de contractant of op elke andere plaats die in de inschrijving wordt vermeld.Beoordeling en verspreiding van de resultaten van de oproepen voor sociale innovatie die worden gefinancierd door het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) 2014-2020. Een van de doelstellingen is het identificeren van de gunstige omstandigheden en factoren die de ontwikkeling en integratie van de sociale innovaties/experimenten in de weg staan. Een andere doelstelling is het analyseren van potentiële synergieën tussen de toekomstige twee onderdelen van het Europees Sociaal Fonds en het verstrekken van richtsnoeren voor passende gunningscriteria, bestuursverhoudingen en praktische mechanismen om de opwaardering en overdracht van succesvolle projecten die zijn getest in het kader van het directe beheer te vergemakkelijken.Andere activiteiten die onder deze aanbesteding vallen, hebben betrekking op de verspreiding van de resultaten van de sociale experimenten die worden gefinancierd via het EaSI-programma, met inbegrip van de organisatie van een belangrijk slotseminar.16EaSI-programma.Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).2020-09-1712:0062020-09-1810:30Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGIË.van elke inschrijver mag één naar behoren per brief gevolmachtigde vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Inschrijvers die de openingssessie wensen bij te wonen, moeten dit per e-mail kenbaar maken aan:[email protected] en zij moeten minstens 48 uur van tevoren de naam vermelden van de persoon die de opening zal bijwonen.Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).GerechtRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euZie het internetadres vermeld in sectie I.3).2020-07-24BelgiëBrusselIn het onderzoek moet de balans worden opgemaakt van de sterke en zwakke punten, de innovatieve inhoud, het methodologische ontwerp, de toegevoegde waarde van de EU, de impact op het beleidsterrein en het potentieel voor de uitbreiding van sociale experimenten die zijn uitgevoerd in het kader van het EaSI-programma. Een van de doelstellingen is het identificeren van de gunstige omstandigheden en factoren die de ontwikkeling en integratie van de sociale innovaties/experimenten in de weg staan. Een andere doelstelling is het analyseren van potentiële synergieën tussen de toekomstige twee onderdelen van het Europees Sociaal Fonds en het verstrekken van richtsnoeren voor passende gunningscriteria, bestuursverhoudingen en praktische mechanismen om de opwaardering en overdracht van succesvolle projecten die zijn getest in het kader van het directe beheer te vergemakkelijken.Andere activiteiten die onder deze aanbesteding vallen, hebben betrekking op de verspreiding van de resultaten van de sociale experimenten die worden gefinancierd via het EaSI-programma, met inbegrip van de organisatie van een belangrijk slotseminar.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-18

10:30

Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II 27, 1000 Brussels, BELGIË.

van elke inschrijver mag één naar behoren per brief gevolmachtigde vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Inschrijvers die de openingssessie wensen bij te wonen, moeten dit per e-mail kenbaar maken aan:

[email protected] en zij moeten minstens 48 uur van tevoren de naam vermelden van de persoon die de opening zal bijwonen.

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-17
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
SV
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
12:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Gerecht

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

http://curia.europa.eu

Nadere inlichtingen
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Precise information on deadline(s) for review procedures
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-24

Bidding information

Bidding deadline

17 Sep 2020

42 days remaining

Total estimated value

EUR 500,000

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Beoordeling en verspreiding van de resultaten van de oproepen voor sociale innovatie die worden gefinancierd door het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) 2014-2020. Een van de doelstellingen is het identificeren van de gunstige omstandigheden en factoren die de ontwikkeling en integratie van de sociale innovaties/experimenten in de weg staan. Een andere doelstelling is het analyseren van potentiële synergieën tussen de toekomstige twee onderdelen van het Europees Sociaal Fonds en het verstrekken van richtsnoeren voor passende gunningscriteria, bestuursverhoudingen en praktische mechanismen om de opwaardering en overdracht van succesvolle projecten die zijn getest in het kader van het directe beheer te vergemakkelijken.

Andere activiteiten die onder deze aanbesteding vallen, hebben betrekking op de verspreiding van de resultaten van de sociale experimenten die worden gefinancierd via het EaSI-programma, met inbegrip van de organisatie van een belangrijk slotseminar.

Main site or place of performance

De taken zullen hoofdzakelijk worden uitgevoerd in de kantoren van de contractant of op elke andere plaats die in de inschrijving wordt vermeld.

Additional information

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Yes

EaSI-programma.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Community health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Ipswich - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Newport - Telecommunications services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Dundee - Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Newport - Community health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

Norway : Tromsø - Welfare services for children and young people

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Assessing and Disseminating the Results of the Social Innovation Calls Financed by the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) 2014-2020

Belgium

Value: 500,000 Euro