This tender in no longer available.

Tender description

Europese Commissie, DG Environment, ENV.A.5 — FinanceBU 9, 01/[email protected]://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmBeoordeling van de gunstige gezondheidseffecten van maatregelen inzake geluidsbeheerENV/2019/OP/0005In deze studie zullen mogelijke maatregelen worden onderzocht die kunnen bijdragen tot een verdere vermindering van de geluidsoverlast en die voordelen kunnen opleveren voor de gezondheid van EU-burgers. Het zal als informatiebron dienen voor de mogelijke toekomstige ontwikkeling van het EU-beleid inzake geluidsoverlast, door:(a) het identificeren van maatregelen die een betere geluidsreductie zouden kunnen bereiken, en(b) een beoordeling te maken van de acties die de Commissie onlangs heeft ondernomen om met de belanghebbenden te overleggen over mogelijke verdere maatregelen ter vermindering van de geluidsoverlast in het vervoer en, indien nodig, wijzigingen voor te stellen in de bestaande wetgeving inzake geluidsoverlast in het vervoer. De groep van geluidsdeskundigen heeft inzichten gegeven in de opties voor geluidsbeperkende maatregelen, die onder meer in deze studie worden beoordeeld, samen met de actieplannen die de lidstaten reeds op lokaal en nationaal niveau hebben ontwikkeld.979200.00extra muros.zie het internetadres vermeld in I.3).kwaliteit van de voorgestelde methodologie60organisatie van het werk en toekenning van middelen20maatregelen inzake kwaliteitscontrole2050/5007 02 03 (Life Op.) Ondersteuning van beter milieubestuur en -informatie op alle niveaus.2019/S 172-41877207.0203/2019/ETU/815591/ENV.A.3Beoordeling van de gunstige gezondheidseffecten van maatregelen inzake geluidsbeheer2019-11-291VVA Brussels sprlAvenue des Arts 11Brussels1210Netherlands Organisation for applied scientific researchAnna van Buerenplein 1Den Haag2595 DA1000000.00979200.00203 % + 9 % + 8 % = 20 %Overeenkomstig punt 11.1), onder e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie mag de aanbestedende dienst gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, ongeacht de geraamde opdrachtwaarde, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in punt 11.4) genoemde voorwaarden.GerechtRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1http://curia.europa.euZie het internetadres vermeld in I.3) — uitnodiging tot inschrijving.2019-12-11BelgiëBrusselIn deze studie zullen mogelijke maatregelen worden onderzocht die kunnen bijdragen tot een verdere vermindering van de geluidsoverlast en die voordelen kunnen opleveren voor de gezondheid van EU-burgers. Het zal als informatiebron dienen voor de mogelijke toekomstige ontwikkeling van het EU-beleid inzake geluidsoverlast, door:(a) het identificeren van maatregelen die een betere geluidsreductie zouden kunnen bereiken, en(b) een beoordeling te maken van de acties die de Commissie onlangs heeft ondernomen om met de belanghebbenden te overleggen over mogelijke verdere maatregelen ter vermindering van de geluidsoverlast in het vervoer en, indien nodig, wijzigingen voor te stellen in de bestaande wetgeving inzake geluidsoverlast in het vervoer. De groep van geluidsdeskundigen heeft inzichten gegeven in de opties voor geluidsbeperkende maatregelen, die onder meer in deze studie worden beoordeeld, samen met de actieplannen die de lidstaten reeds op lokaal en nationaal niveau hebben ontwikkeld.

Procedure

Type prijsvraag
Open
Notice number in the OJ S
2019/S 172-418772
De opdracht valt onder de GPA
ja

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen
Overeenkomstig punt 11.1), onder e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie mag de aanbestedende dienst gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, ongeacht de geraamde opdrachtwaarde, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in punt 11.4) genoemde voorwaarden.
Beroepsinstantie

Gerecht

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

http://curia.europa.eu

Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
Zie het internetadres vermeld in I.3) — uitnodiging tot inschrijving.

Bidding information

Bidding deadline

18 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 979,200

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Omagh - Library furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Washing preparations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Hire of buses and coaches with driver

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling