Tender description

Raamovereenkomst copywriting, redactie en content design van teksten in het kader van dienstverlening en communicatie van de Vlaamse overheid.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Zie selectieleidraad.
Eventuele minimumeisen
Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Zie selectieleidraad.
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Zie selectieleidraad.

Procedure

Datum
2020-09-04
Type procedure
ja
De opdracht valt onder de GPA
ja
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
09:45

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Raad van State — griffie van de afdeling bestuursrechtspraak

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

Nadere inlichtingen
De opening van de kandidatuurstelling door de aanbestedende overheid vindt plaats op 7.9.2020 om 9:45. Zie selectieleidraad.
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-28 Main CPV code 92312210

Bidding information

Bidding deadline

4 Sep 2020

30 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Bijstaan bij het schrijven en redigeren van teksten en het organiseren en structureren van informatie voor niet-digitale en digitale communicatie en dienstverlening in het kader van raamcontracten.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

De aanbestedende overheid heeft op basis van artikel 79 Wet Overheidsopdrachten het recht om het aantal geselecteerde kandidaten te beperken tot drie, voor zover er voldoende geschikte kandidaten zijn. Indien er bij toepassing van de selectiebeperking op de derde plaats een ex aequo is met meerdere kandidaten, worden ook deze kandidaten geselecteerd.

Maximum number

3

Main site or place of performance

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest.

Description of renewals

Aansluitend op de bovenvermelde looptijd kan de raamovereenkomst drie maal verlengd worden met een periode van telkens één jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Radio equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : London - Advertising and marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Bristol - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Ellesmere Port - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : Cardiff - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 120,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Subscription services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Norwich - Display cases

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling