This tender in no longer available.

Tender description

https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4008-sint-pieters-leeuw-coloma-rozentuin

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Voor architectuuropdrachten moeten de kandidaten de inschrijving op de lijst van de beroepsorde van architecten (of een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie) aantonen.

Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2020-08-21
Type procedure
ja
Plaatselijke tijd
12:00
De opdracht valt onder de GPA
neen

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

http://www.raadvanstate.be

Nadere inlichtingen
Zowel de kandidatuurstelling als het indienen van de offertes verloopt via de website: https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-09 Main CPV code 71000000

Bidding information

Bidding deadline

21 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4008-sint-pieters-leeuw-coloma-rozentuin

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Zie 'selectiecriteria'.

Envisaged number of candidates

5

Main site or place of performance

Sint-Sebastiaansstraat 12, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Construction consultancy services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Electrical services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Didcot - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Livingston - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Construction work for highways, roads

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 530.0 million Pound Sterling

Malta : Birkirkara - Horticultural services

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Glasgow - Construction work for highways, roads

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 900.0 million Pound Sterling