This tender in no longer available.

Tender description

Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten0411.724.220_27708Sint-Jansstraat 32-38Brussel1000Julie Tortolani+32 [email protected]://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358442https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358442https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=NVSM-2019-150-UNMS-MP-F02Landsbond van MutualiteitenLandsbond van MutualiteitenOnderhoud en ondersteuning – StreamServe- en ExstreamlicentiesNVSM-2019-150-UNMS-MP-F02_0Deze raamovereenkomst heeft tot doel de continuïteit te waarborgen van het onderhoud van de documentbewerkingsoplossing die momenteel wordt gebruikt door het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en zijn partners voor een periode van 42 maanden.Onderhoud en ondersteuning van StreamServe- en Exstreamlicenties1De verlenging van het onderhoud en de ondersteuning van de StreamServe- en Exstreamlicenties die reeds in het bezit zijn van het Nationaal Verbond of zijn partners.42Consultancy en opleiding2Consultancy en opleiding over de producten die de aanbesteder gebruikt.42Zie het bestek.Zie het bestek.2020-01-2110:0032020-01-2110:00Zie het bestek.Rechtbank van eerste aanleg, te BrusselQuatre Brasstraat 13Brussel1000Natoniale Verbond van Socialistische MutualiteitenSint-Jan straat 32–38Brussel10002019-12-13BelgiëBrusselDeze raamovereenkomst heeft tot doel de continuïteit te waarborgen van het onderhoud van de documentbewerkingsoplossing die momenteel wordt gebruikt door het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en zijn partners voor een periode van 42 maanden.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht
Zie het bestek.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-01-21
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
10:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-01-21

10:00

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-13
Electronic invoicing will be accepted
ja
Nadere inlichtingen
Zie het bestek.
Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank van eerste aanleg, te Brussel

Quatre Brasstraat 13

Brussel

1000

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Natoniale Verbond van Socialistische Mutualiteiten

Sint-Jan straat 32–38

Brussel

1000

Bidding information

Bidding deadline

21 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Manchester - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 235.0 million Pound Sterling

Denmark : Copenhagen - Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) — Production of the CLC+ Core and Provision of Complementary Consultancy Services

Denmark

Value: 3.1 million Euro

Ireland : Wicklow - Web server software development services

Ireland

Value: 1 Euro

Denmark : Aarhus C - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Denmark

Value: Not specified

United Kingdom : London - Advisory and consultative engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40,000 Pound Sterling

Greece : Thessaloniki - Maintenance and Operation Services for Cedefop Premises

Greece

Value: 1.1 million Euro