Tender description

Zie II.1.1)

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. geen negatief eigen vermogen gedurende de laatste drie boekjaren;

2. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn;

3. passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt;

4. de recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een geldig ISO certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van bewaring, distributie en levering door de transporteur;

2. een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking, alsook bewaring, distributie en levering door de leverancier;

3. een bewijs van registratie van het geneesmiddel (per vorm en per verpakking) door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) voor commercialisatie op de Belgische markt;

4. een bewijs dat het product in aanmerking komt voor terugbetaling via MBV forfait voor de percelen 1 t.e.m. 10 – niet van toepassing voor perceel 11 vaginaal progesteron onder vorm van ovules);

5. een aantoonbaar kwaliteitssysteem, in de vorm van een GMP certificaat, ISO9001 en/of ander gelijkaardig certificaat;

6. de inschrijver dient zijn bekwaamheid om de leveringsopdracht uit te voeren aan te tonen aan de hand van

— een lijst met de voornaamste klanten in België voor betreffend product gedurende de afgelopen drie jaar,

— de beschrijving van de manier waarop de productiecapaciteit gecontroleerd, beheerst en op punt gehouden wordt in relatie tot de opgegeven, indicatieve volumes,

— de beschrijving van de maatregelen die ze treft om kwaliteit te waarborgen,

7. tenzij het artikel reeds op het formularium staat: foto’s & bijhorende afmetingen van de uitwendige verpakking (minimaal de secundaire en tertiaire verpakking) evenals van de transportverpakking en de etikettering;

8. lijst aantal personen met een goede kennis van het Nederlands en/of Engels die instaan voor de dienst na verkoop, met vermelding van hun functie, kwalificaties en opleiding;

9. lijst aantal personen met een goede kennis van het Nederlands en/of Engels die instaan voor scholing en bijscholing van de medewerkers met vermelding van hun functie, kwalificaties en opleiding.

Eventuele minimumeisen

1. Idem als vereiste bewijsstuk;

2. Idem als vereiste bewijsstuk;

3. Idem als vereiste bewijsstuk;

4. Idem als vereiste bewijsstuk;

5. Idem als vereiste bewijsstuk;

6. Idem als vereiste bewijsstuk;

7. Idem als vereiste bewijsstuk;

8. Idem als vereiste bewijsstuk;

9. Idem als vereiste bewijsstuk.

Eventuele minimumeisen

1. Geen negatief eigen vermogen gedurende de laatste drie boekjaren;

2. Het aandeel dat UZ Brussel in uw klantenbestand zou vertegenwoordigen mag niet meer zijn dan 50 %;

3. Idem als vereiste bewijsstuk;

4. Idem als vereiste bewijsstuk.Procedure

Type prijsvraag
Open
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-06-23

14:00

Lokaal Aankoopdienst

Plaatselijke tijd
14:00
De opdracht valt onder de GPA
ja
De inschrijving moet geldig blijven tot
2020-10-21
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Datum
2020-06-23

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-18
Beroepsinstantie

Rechtbank van eerste aanleg van Brussel - Gebouw Montesquieu

Quatre Brasstraat 13

Brussel

1000

Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ Main CPV code 33641300

Bidding information

Bidding deadline

23 Jun 2020

19 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Kortwerkende, recombinant zuiver FSH bevattende gonadotrofines - aandeel 50 % met een vork van +/- 5 %

Value

EUR Not specified

Kortwerkende, recombinant zuiver FSH bevattende gonadotrofines - aandeel 50 % met een vork van +/- 5 % Zie II.2.1)

Main site or place of performance

Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel.

Kortwerkende, recombinant zuiver FSH bevattende gonadotrofines - aandeel 30 % met een vork van +/- 5 %

Value

EUR Not specified

Kortwerkende, recombinant zuiver FSH bevattende gonadotrofines - aandeel 30 % met een vork van +/- 5 % Zie II.2.1)

Main site or place of performance

Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel.

Kortwerkende, recombinant zuiver FSH bevattende gonadotrofines - aandeel 20 % met een vork van +/- 5 %

Value

EUR Not specified

Kortwerkende, recombinant zuiver FSH bevattende gonadotrofines - aandeel 20 % met een vork van +/- 5 % Zie II.2.1)

Main site or place of performance

Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel.

Kortwerkende, recombinant FSH bevattende gonadotrofines met biomarker

Value

EUR Not specified

Kortwerkende, recombinant FSH bevattende gonadotrofines met biomarker Zie II.2.1)

Main site or place of performance

Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel.

Langwerkende recombinant FSH

Value

EUR Not specified

Langwerkende recombinant FSH Zie II.2.1)

Main site or place of performance

Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel.

Humaan menopauzale gonadotrofines met een 1:1 FSH:LH activiteit

Value

EUR Not specified

Humaan menopauzale gonadotrofines met een 1:1 FSH:LH activiteit Zie II.2.1)

Main site or place of performance

Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel.

Humaan chorionische gonadotrofines

Value

EUR Not specified

Humaan chorionische gonadotrofines Zie II.2.1)

Main site or place of performance

Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel.

GnRH-antagonisten - aandeel 80 % met een vork van +/- 5 %

Value

EUR Not specified

GnRH-antagonisten - aandeel 80 % met een vork van +/- 5 % Zie II.2.1)

Main site or place of performance

Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel.

GnRH-antagonisten - aandeel 20 % met een vork van +/- 5 %

Value

EUR Not specified

GnRH-antagonisten - aandeel 20 % met een vork van +/- 5 % Zie II.2.1)

Main site or place of performance

Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel.

Kortwerkende, injecteerbare GnRH-agonisten

Value

EUR Not specified

Kortwerkende, injecteerbare GnRH-agonisten Zie II.2.1)

Main site or place of performance

Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel.

Vaginaal progesteron onder vorm van ovules

Value

EUR Not specified

Vaginaal progesteron onder vorm van ovules Zie II.2.1)

Main site or place of performance

Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Devices for the disabled

Norway

Value: 36.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : Derry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medical equipments

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Antithrombotic agents

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 20.0 million Denar

Ireland : Naas - Educational equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro