This tender in no longer available.

Tender description

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering0206.653.946_22289Tervurenlaan [email protected]://www.riziv.fgov.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380660https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380660https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ICT%2FRIZIV-ICT-2020-06-CaMaProfiles-F02Bijzonder bestek met betrekking tot de diensten "Terbeschikkingstelling van specifieke nuttige profielen voor de realisatie van Casemanagementprojecten"ICT/RIZIV-2020-06-CaMaProfiles-F02_0Onderhavige opdracht beoogt het verlenen van informaticaconsultancydienstenen wordt in zeven percelen verdeeld. Voor elk perceel kan een individuele inschrijvingworden ingediend. De consultancydiensten zullen de ontwikkelingsprojecten vanhet type "Low Code" ondersteunen.12000000.00Perceel 1: project Leader1Brussel.Perceel 1: project Leader48De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht tweemaal te verlengen met telkens één jaar.Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) kanGedownload worden onder de rubriek ‘Documenten’ in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://enot.publicprocurement.be) en moet door de inschrijver correct ingevuld te worden.Perceel 2: business/functional analyst2Brussel.Perceel 2: business/functional analyst.48De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht tweemaal te verlengen met telkens één jaar.Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) kangedownload worden onder de rubriek ‘Documenten’ in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://enot.publicprocurement.be) en moet door de inschrijver correct ingevuld te worden.Perceel 3: case platform Expert3Brussel.Perceel 3: case platform Expert48De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht tweemaal te verlengen met telkens één jaar.Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) kanGedownload worden onder de rubriek ‘Documenten’ in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://enot.publicprocurement.be) en moet door de inschrijver correct ingevuld te worden.Perceel 4: case platform developer4Brussel.Perceel 4: case platform developer48De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht tweemaal te verlengen met telkens één jaar.Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) kangedownload worden onder de rubriek ‘Documenten’ in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://enot.publicprocurement.be.) en moet door de inschrijver correct ingevuld te worden.Perceel 5: solution architect5Brussel.Perceel 5: solution architect48De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht tweemaal te verlengen met telkens één jaar.Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) kanGedownload worden onder de rubriek ‘Documenten’ in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://enot.publicprocurement.be.) en moet door de inschrijver correct ingevuld te worden.Perceel 6: Microsoft Expert for Integration6Brussel.Perceel 6: Microsoft Expert for Integration.48De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht tweemaal te verlengen met telkens één jaar.Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) kanGedownload worden onder de rubriek ‘Documenten’ in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://enot.publicprocurement.be) en moet door de inschrijver correct ingevuld te worden.Perceel 7: Low Code platform Administrator7Brussel.Perceel 7: Low Code platform Administrator.48De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht tweemaal te verlengen met telkens één jaar.Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) kanGedownload worden onder de rubriek ‘Documenten’ in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://enot.publicprocurement.be) en moet door de inschrijver correct ingevuld te worden.32020-09-1812:0062020-09-1812:00Rechtbank van eerste aanleg te BrusselQuatre Brasstraat 13Brussel1000http://www.cass.be/premiere-instance/bruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringTervurenlaan 211Brussel1150Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringTervurenlaan [email protected]ëBrusselOnderhavige opdracht beoogt het verlenen van informaticaconsultancydienstenen wordt in zeven percelen verdeeld. Voor elk perceel kan een individuele inschrijvingworden ingediend. De consultancydiensten zullen de ontwikkelingsprojecten vanhet type "Low Code" ondersteunen.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-18

12:00

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-18
De opdracht valt onder de GPA
ja
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
12:00

Aanvullende inlichtingen

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Tervurenlaan 211

Brussel

1150

Beroepsinstantie

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Quatre Brasstraat 13

Brussel

1000

http://www.cass.be/premiere-instance/bruxelles

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-10
Periodieke opdracht
neen
Electronic invoicing will be accepted
ja
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Tervurenlaan 211

Brussel

1150

[email protected]

Bidding information

Bidding deadline

18 Sep 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 12.0 million

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Perceel 1: project Leader

Value

EUR Not specified

Perceel 1: project Leader Perceel 1: project Leader

Description of renewals

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht tweemaal te verlengen met telkens één jaar.

Additional information

Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) kan

Gedownload worden onder de rubriek ‘Documenten’ in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://enot.publicprocurement.be) en moet door de inschrijver correct ingevuld te worden.

Main site or place of performance

Brussel.

Perceel 2: business/functional analyst

Value

EUR Not specified

Perceel 2: business/functional analyst Perceel 2: business/functional analyst.

Description of renewals

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht tweemaal te verlengen met telkens één jaar.

Additional information

Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) kan

gedownload worden onder de rubriek ‘Documenten’ in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://enot.publicprocurement.be) en moet door de inschrijver correct ingevuld te worden.

Main site or place of performance

Brussel.

Perceel 3: case platform Expert

Value

EUR Not specified

Perceel 3: case platform Expert Perceel 3: case platform Expert

Description of renewals

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht tweemaal te verlengen met telkens één jaar.

Additional information

Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) kan

Gedownload worden onder de rubriek ‘Documenten’ in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://enot.publicprocurement.be) en moet door de inschrijver correct ingevuld te worden.

Main site or place of performance

Brussel.

Perceel 4: case platform developer

Value

EUR Not specified

Perceel 4: case platform developer Perceel 4: case platform developer

Description of renewals

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht tweemaal te verlengen met telkens één jaar.

Additional information

Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) kan

gedownload worden onder de rubriek ‘Documenten’ in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://enot.publicprocurement.be.) en moet door de inschrijver correct ingevuld te worden.

Main site or place of performance

Brussel.

Perceel 5: solution architect

Value

EUR Not specified

Perceel 5: solution architect Perceel 5: solution architect

Description of renewals

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht tweemaal te verlengen met telkens één jaar.

Additional information

Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) kan

Gedownload worden onder de rubriek ‘Documenten’ in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://enot.publicprocurement.be.) en moet door de inschrijver correct ingevuld te worden.

Main site or place of performance

Brussel.

Perceel 6: Microsoft Expert for Integration

Value

EUR Not specified

Perceel 6: Microsoft Expert for Integration Perceel 6: Microsoft Expert for Integration.

Description of renewals

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht tweemaal te verlengen met telkens één jaar.

Additional information

Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) kan

Gedownload worden onder de rubriek ‘Documenten’ in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://enot.publicprocurement.be) en moet door de inschrijver correct ingevuld te worden.

Main site or place of performance

Brussel.

Perceel 7: Low Code platform Administrator

Value

EUR Not specified

Perceel 7: Low Code platform Administrator Perceel 7: Low Code platform Administrator.

Description of renewals

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht tweemaal te verlengen met telkens één jaar.

Additional information

Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) kan

Gedownload worden onder de rubriek ‘Documenten’ in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://enot.publicprocurement.be) en moet door de inschrijver correct ingevuld te worden.

Main site or place of performance

Brussel.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Huntingdon - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Security software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.5 million Pound Sterling

United Kingdom : North Tyneside - Business and management consultancy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling