This tender in no longer available.

Tender description

GIAL/i-CITY0449.971.914_22290Jacqmainlaan 95Brussel1000Olivier Lens+32 [email protected]+32 22295519http://i-city.brucity.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381452https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381452https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=GIAL-20+0009-F02gemeente VZWinformaticaWerken voor de fysieke bekabelingGIAL-20 0009-F02_0Het voorwerp van deze opdracht beoogt het sluiten van een kaderovereenkomst om te beantwoorden aan de behoeften voor fysieke koppeling van de telematica-uitrusting (telefonie, gegevens en video's) in de gebouwen van de Stad Brussel, onder beheer van I-CITY.2500000.00Het voorwerp van deze opdracht beoogt het sluiten van een kaderovereenkomst om te beantwoorden aan de behoeften voor fysieke koppeling van de telematica-uitrusting (telefonie, gegevens en video's) in de gebouwen van de Stad Brussel, onder beheer van I-CITY.2500000.0048Zie bijzonder bestek.2020-09-0911:0062020-09-0911:00Rechtbank van eerste aanleg BrusselQuatre Brasstraat 13Brussel1000Rechtbank van eerste aanleg BrusselQuatre Brasstraat 13Brussel10002020-07-10BelgiëBrusselHet voorwerp van deze opdracht beoogt het sluiten van een kaderovereenkomst om te beantwoorden aan de behoeften voor fysieke koppeling van de telematica-uitrusting (telefonie, gegevens en video's) in de gebouwen van de Stad Brussel, onder beheer van I-CITY.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Zie bijzonder bestek.

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-09

11:00

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-09
De opdracht valt onder de GPA
ja
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
11:00

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Rechtbank van eerste aanleg Brussel

Quatre Brasstraat 13

Brussel

1000

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-10
Electronic payment will be used
ja
Periodieke opdracht
neen
Electronic invoicing will be accepted
ja
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Rechtbank van eerste aanleg Brussel

Quatre Brasstraat 13

Brussel

1000

Bidding information

Bidding deadline

9 Sep 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.5 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone