This tender in no longer available.

Tender description

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie0314.595.348_62Vooruitgangstraat 50Brussel1210Budget en Beheerscontrole+32 22777947achat.aankoop@economie.fgov.be+32 22775108http://economie.fgov.be/https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381261https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381261FOD Economie, K.M.O., Middenstand en EnergieVoortuigangstraat 50Brussel1210Stafdienst B&B - Aankoopdienst+32 2778556thomas.bauwens@economie.fgov.be+32 2775108http://economie.fgov.be/https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381261https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FOD+ECO-2019%2F63942-F02https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=308002019/63942/S1/BAT/opleiding digitale en wendbare skillsFOD ECO-2019/63942-F02_0Afsluiten van een raamovereenkomst voor opleiding digitale en wendbare skills.430000.002Perceel 1: opleidingen in het kader van digitale skills1De raamovereenkomst betreft interactieve opleidingen omtrent digitale en wendbare skills met als doel de inzetbaarheid van de medewerkers te verhogen en zelfsturing te stimuleren.Met deze raamovereenkomst wordt een innovatieve manier van opleiden geambieerd. Er worden ontwikkelingsbehoeften opgegeven, die de inschrijver dient in te vullen met opleidingsmodules en –programma’s die in deze behoeften voorzien.Medewerkers ondervinden voortdurend veranderingen in hun dienstverlening door:— de digitale omwenteling en het gebruik van nieuwe computerprogramma’s,— de meer veeleisende klanten die een snelle en transparante dienstverlening verwachten,— de vraag om proactief te werken, initiatief te nemen en zichzelf te organiseren in plaats van volgend en uitvoerend te werken,— de toenemende personeelsuitstroom en beperkte wervingsmogelijkheden,— de herstructurering van diensten.Ten gevolge van deze veranderingen en een gewijzigde functie-inhoud de voorbije jaren, is er nood aan versterking van hun competenties. Op die manier blijven medewerkers inzetbaar gedurende hun volledige loopbaan om een optimale dienstverlening te garanderen in een steeds evoluerende en wijzigende werkcontext.48Perceel 2: wendbare skills2De raamovereenkomst betreft interactieve opleidingen omtrent digitale en wendbare skills met als doel de inzetbaarheid van de medewerkers te verhogen en zelfsturing te stimuleren.Met deze raamovereenkomst wordt een innovatieve manier van opleiden geambieerd. Er worden ontwikkelingsbehoeften opgegeven, die de inschrijver dient in te vullen met opleidingsmodules en –programma’s die in deze behoeften voorzien.Medewerkers ondervinden voortdurend veranderingen in hun dienstverlening door:— de digitale omwenteling en het gebruik van nieuwe computerprogramma’s,— de meer veeleisende klanten die een snelle en transparante dienstverlening verwachten,— de vraag om proactief te werken, initiatief te nemen en zichzelf te organiseren in plaats van volgend en uitvoerend te werken,— de toenemende personeelsuitstroom en beperkte wervingsmogelijkheden,— de herstructurering van diensten.Ten gevolge van deze veranderingen en een gewijzigde functie-inhoud de voorbije jaren, is er nood aan versterking van hun competenties. Op die manier blijven medewerkers inzetbaar gedurende hun volledige loopbaan om een optimale dienstverlening te garanderen in een steeds evoluerende en wijzigende werkcontext.482020-08-2811:0042020-08-2811:00Raad van StateWetenschapsstraat 33Brussel1040+32 22349611http://www.raadvst-consetat.beFOD Economie, K.M.O., Middenstand en EnergieVooruitgangstraat 50Brussel1210+32 22777947achat.aankoop@economie.fgov.be+32 22775108http://economie.fgov.be/2020-07-09BelgiëBrusselAfsluiten van een raamovereenkomst voor opleiding digitale en wendbare skills.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-08-28

11:00

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-08-28
De opdracht valt onder de GPA
ja
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
11:00

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-09
Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

http://www.raadvst-consetat.be

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Vooruitgangstraat 50

Brussel

1210

+32 22777947

achat.aankoop@economie.fgov.be

+32 22775108

http://economie.fgov.be/

Bidding information

Bidding deadline

28 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 430,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling