This tender in no longer available.

Tender description

Leefmilieu BrusselHavenlaan 86C/3000Brussel1000De heer Christophe Vermonden+32 [email protected]Doorlopende vernieuwing en diversificatie van de permanente tentoonstelling BELEXPO in Brussel – vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking2019A0105Zie II.2.4).703130.00BELEXPO, Leefmilieu BrusselDeze opdracht betreft de evaluatie en doorlopende verbetering van het tentoonstellingsparcours, de garantie vande samenhang van de volledige tentoonstelling vanuit museografisch, scenografisch en educatief oogpunt, de vernieuwing en verbetering van de verschillende wijken. De definitie en productie van reizende versies maken deel uit van deze opdracht. Ze zullen worden ontwikkeld op basis van de verzoeken en de beschikbare budgetten.Deze opdracht is een opdracht voor diensten met leveringen en werken. Ze heeft betrekking op de volgende onderdelen:— museografisch en scenografisch ontwerp, studies en plannen, studies van de compatibiliteit met het bestaande, follow-up van de realisatie,— realisatie van digitale en mechanische interactieve presentaties,— audiovisuele producties,— grafisch ontwerp, iconografisch onderzoek, lay-out en drukwerk,— vervaardiging of aanpassing van meubilair of decoratieve elementen,— algemene inrichting (scheidingswanden, schilderen, vloeren, [...]).Deze opdracht zal worden gegund met een raamovereenkomst met een enkele ondernemer, op basis van de bekwaamheden en gunningscriteria vermeld in dit bestek. De actor met de economisch voordeligste offerte zal worden geselecteerd.Aangezien nog niet alle realisaties gekend zijn, zullen de volgende opdrachten een aanvulling vormen op de voorwaarden die reeds in deze raamovereenkomst zijn vastgelegd en zullen ze elk specifiek vernieuwingsproject voorstellen. De geselecteerde ondernemer zal voor elke volgende opdracht een specifieke offerte indienen die voldoet aan de voorwaarden van de opdracht, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in dit bestek.2019/S 121-2973012019A0105Doorlopende vernieuwing en diversificatie van de permanente tentoonstelling BELEXPO in Brussel2019-12-132002Tempora SARue des Anciens Etangs 44–46Bruxelles (Forest)1190+32 [email protected]+32 25496077www.tempora.be703130.00Raad van StateWetenschapsstraat 33Brussel1040http://www.raadvst-consetat.be2019-12-14BelgiëBrusselZie II.2.4).

Procedure

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Notice number in the OJ S
2019/S 121-297301

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-14
Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

http://www.raadvst-consetat.be

Bidding information

Bidding deadline

18 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 703,130

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Manchester - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 235.0 million Pound Sterling

Denmark : Copenhagen - Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) — Production of the CLC+ Core and Provision of Complementary Consultancy Services

Denmark

Value: 3.1 million Euro

Ireland : Wicklow - Web server software development services

Ireland

Value: 1 Euro

Denmark : Aarhus C - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Denmark

Value: Not specified

United Kingdom : London - Advisory and consultative engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40,000 Pound Sterling

Greece : Thessaloniki - Maintenance and Operation Services for Cedefop Premises

Greece

Value: 1.1 million Euro