This tender in no longer available.

Tender description

Federale Politie Dienst Procurement0869.909.460_54Kroonlaan 145ABrussel1050Steven Pinnoo+32 [email protected]+32 26426604https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=3814577https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381457https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381457https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=POL-Procurement+2021+R3+011-F02Meerjarige raamovereenkomst van diensten voor het preventief, curatief en correctief onderhoud van de technische installaties van diverse gebouwen van de Federale Politie gelegen te Manage, Péruwelz, Bertem en Melsbroek,POL-Procurement 2021 R3 011-F02_0Meerjarige raamovereenkomst van diensten voor het preventief, curatief en correctief onderhoud van de technische installaties van diverse gebouwen van de Federale Politie gelegen te Manage, Péruwelz, Bertem en Melsbroek,Onderhoud Manage1Zie technische specificaties120Onderhoud Péruwelz2Zie technisches specificaties120Onderhoud Bertem3Zie technishce specificatie48Onderhoud Steenokkerzeel4Zie technische specificaties48Zie punten 5c en 5d van het bestekZie punten 5c en 5d van het bestekKlasse: N/A, Categorie: N/A2020-09-1711:002021-03-312020-09-1711:00Raad van StateWetenschapsstraat 33Brussel1040+32 22349611Raad van StateWetenschapsstraat 33Brussel1040+32 22349611Raad van StateWetenschapsstraat 33Brussel1040+32 223496112020-07-10BelgiëBrusselMeerjarige raamovereenkomst van diensten voor het preventief, curatief en correctief onderhoud van de technische installaties van diverse gebouwen van de Federale Politie gelegen te Manage, Péruwelz, Bertem en Melsbroek,

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Zie punten 5c en 5d van het bestek
Eventuele minimumeisen
Klasse: N/A, Categorie: N/A
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Zie punten 5c en 5d van het bestek

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-17

11:00

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-17
De opdracht valt onder de GPA
ja
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De inschrijving moet geldig blijven tot
2021-03-31
Plaatselijke tijd
11:00

Aanvullende inlichtingen

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-10
Periodieke opdracht
neen
Electronic invoicing will be accepted
ja
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

+32 22349611

Bidding information

Bidding deadline

17 Sep 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Purchase of Service Uniforms

Poland

Value: 20.0 million Euro

United Kingdom : Stockport - Miscellaneous repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Provider services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

Uganda : Kampala - Construction work for water projects

Germany

Value: Not specified