Tender description

Raamovereenkomst voor de exploitatie van een multikanaal klantencontactcentrum.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
Zie selectieleidraad.
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Zie selectieleidraad.
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Zie selectieleidraad.
Eventuele minimumeisen
Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.
Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht
Zie selectieleidraad.

Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Type procedure
ja
Plaatselijke tijd
09:45
De opdracht valt onder de GPA
ja
The procurement involves the establishment of a framework agreement

De duur van de raamovereenkomst moet immers voldoende lang zijn om economisch rendabel te zijn voor een opdrachtnemer en om de mededinging te waarborgen.

De implementatie en transitie van de raamovereenkomst vergen een niet te onderschatten investering van zowel de aanbestedende overheid als van de opdrachtnemer, waardoor een langere looptijd wenselijk is om de kosten te kunnen terugverdienen.

Datum
2020-07-31

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-18
Beroepsinstantie

Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

Nadere inlichtingen

De opening van de offertes door de aanbestedende overheid vindt plaats op 3.8.2020 om 9:45.

Zie selectieleidraad.

Main CPV code 79512000

Bidding information

Bidding deadline

31 Jul 2020

57 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De exploitatie van een multikanaal klantencontactcentrum.

Description of renewals

De raamovereenkomst kan drie maal verlengd worden telkens met een periode van twaalf maanden, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten.

Main site or place of performance

Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaams gewest.

Envisaged minimum number

3

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Event services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Accounting and auditing services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Annual Internal Audits of the European Commission's Eco-management Scheme for the Period 2021-2024

Belgium

Value: 965,000 Euro

Norway : Ålesund - Health and social work services

Norway

Value: 300.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Cardiff - Economic research services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 230,000 Pound Sterling

Norway : Kristiansand - Advertising and marketing services

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone