Tender description

GAN - Technische Dienst0241.347.282_22656De Broquevillelaan 12Brussel1150+32 [email protected]s://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375773https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375773https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ST+%28ARP%29-20%2F1826-F02https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=29625Overheidsopdracht van diensten met als voorwerp het onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelenST (ARP)-20/1826-F02_0Het voorwerp van de opdracht is het onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van het personeel van het Agentschap.Deze opdracht heeft een looptijd van twee jaar, vanaf 3.12.2020.De opdracht zal twee keer worden verlengd voor een periode van een jaar, behoudens opzegging door één van de partijen betekend via aangetekend schrijven neergelegd bij de post ten minste zes maanden voor het einde van de looptijd van twee jaar of drie jaar.De dienst wordt continu verzekerd.Deze opdracht doet evenwel geen afbreuk aan de mogelijkheid voor het Agentschap om een beroep te doen op een andere dienstverlener voor punctuele opdrachten, zonder exclusiviteit voor de opdrachtnemer van deze opdracht.Het voorwerp van de opdracht is het onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van het personeel van het Agentschap.24De opdracht zal twee keer worden verlengd voor een periode van een jaar, behoudens opzegging door één van de partijen betekend via aangetekend schrijven neergelegd bij de post ten minste zes maanden voor het einde van de looptijd van twee jaar of drie jaar.De inschrijver of kandidaat bewijst dat hij beschikt over voldoende technische en beroepsbekwaamheid door:— een lijst met de belangrijkste soortgelijke diensten voor een minimumbedrag van 125 000,00 EUR excl. btw per jaar, die de laatste drie jaren zijn uitgevoerd (2017 tot 2019), met opgave van het bedrag, de datum en de publiek of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.2020-06-2310:002020-06-2310:00Raad van StateBrussel2020-05-18BelgiëBrusselHet voorwerp van de opdracht is het onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van het personeel van het Agentschap.Deze opdracht heeft een looptijd van twee jaar, vanaf 3.12.2020.De opdracht zal twee keer worden verlengd voor een periode van een jaar, behoudens opzegging door één van de partijen betekend via aangetekend schrijven neergelegd bij de post ten minste zes maanden voor het einde van de looptijd van twee jaar of drie jaar.De dienst wordt continu verzekerd.Deze opdracht doet evenwel geen afbreuk aan de mogelijkheid voor het Agentschap om een beroep te doen op een andere dienstverlener voor punctuele opdrachten, zonder exclusiviteit voor de opdrachtnemer van deze opdracht.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

De inschrijver of kandidaat bewijst dat hij beschikt over voldoende technische en beroepsbekwaamheid door:

— een lijst met de belangrijkste soortgelijke diensten voor een minimumbedrag van 125 000,00 EUR excl. btw per jaar, die de laatste drie jaren zijn uitgevoerd (2017 tot 2019), met opgave van het bedrag, de datum en de publiek of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen
Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

Procedure

Datum
2020-06-23
De opdracht valt onder de GPA
neen
Type prijsvraag
Open
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-06-23

10:00

Plaatselijke tijd
10:00
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Raad van State

Brussel

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-18

Bidding information

Bidding deadline

23 Jun 2020

26 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: 188.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Firefighting vehicles

Ireland

Value: 800,000 Euro

Ireland : Ballinamore - Construction work

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Other services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’

Belgium

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Preston - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.3 million Pound Sterling

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone