This tender in no longer available.

Tender description

MRMP-S/AC – Directorate General Material Resources – Procurement Division – Section “Support Systems” – Ondersectie “Verwerving Klasse 1/ Medisch”0308.357.555_18Eversestraat 1Evere1140Valérie Vijverman+32 [email protected]://www.mil.be/https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381450https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381450https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-S%2FAC-20SC662-F02De aankoop van hydraterende verzorgingsproducten volgens een meerjarige overeenkomst (2020 – 2023)MRMP-S/AC-20SC662-F02_0De aankoop van hydraterende verzorgingsproducten volgens een meerjarige overeenkomst (2020 – 2023).Nijvel.De aankoop van hydraterende verzorgingsproducten volgens een meerjarige overeenkomst (2020 – 2023).2020-08-152023-12-31Maximum een jaar.Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.2020-08-1411:0062020-08-1411:00Evere.Raad van StateWetenschapsstraat 33Brussel1040Raad van StateWetenschapsstraat 33Brussel1040Raad van StateWetenschapsstraat 33Brussel10402020-07-10BelgiëEvereDe aankoop van hydraterende verzorgingsproducten volgens een meerjarige overeenkomst (2020 – 2023).

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Eventuele minimumeisen
Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

Procedure

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-08-14
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-08-14

11:00

Evere.

De opdracht valt onder de GPA
neen
Plaatselijke tijd
11:00

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-10
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Periodieke opdracht
ja
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Spain : Alicante - Collection of National Key Enforcement Judgments related to IPR

Spain

Value: 357,000 Euro

Germany : Karlsruhe - Supply of Software for Acquisition, Storing, Analysing and Reporting of Images

Germany

Value: 150,000 Euro

Poland : Warsaw - Leasing or Long-term Lease of Vehicles and Associated Services for Frontex Operational Activities

Poland

Value: 5.0 million Euro

North Macedonia : Skopje - Road transport services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Hamar - Analytical, scientific, mathematical or forecasting software package

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Security, fire-fighting, police and defence equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Operation and Maintenance of the European Hrs Availability System (E-HRS-AS)

Belgium

Value: 400,000 Euro