Tender description

MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastructuur - Ondersectie Verwerving0308.357.555_16Eversestraat 1Evere1140luitenant Tuur Snauwaert+32 [email protected]://www.mil.be/https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382502https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382502https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-I%2FA-20IA267-F02https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=31005Meerjarige open overeenkomst (zestig maanden na notificatie) tegen prijslijst voor een midlife-update van metalen bedden t.v.v. Defensie, door middel van de vervanging van de veermatras (inclusief de spiraalbodem)MRMP-I/A-20IA267-F02_0Meerjarige open overeenkomst (zestig maanden na notificatie) tegen prijslijst voor een midlife-update van metalen bedden t.v.v. Defensie, door middel van de vervanging van de veermatras (inclusief de spiraalbodem).Belgisch grondgebied.Meerjarige open overeenkomst (zestig maanden na notificatie) tegen prijslijst voor een midlife-update van metalen bedden t.v.v. Defensie, door middel van de vervanging van de veermatras (inclusief de spiraalbodem).60Zie bestek 3.g.(3).Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.2020-09-2310:0042020-09-2310:00De Aanbestedende Overheid organiseert een voorafgaande informatievergadering op 4.9.2020 om 10:00 (zie bestek, paragraaf 6.j.).Raad van StateWetenschapsstraat 33Brussel1040Binnen de zestig kalenderdagen vanaf de dag volgend op de gewraakte beslissing.2020-07-27BelgiëEvereMeerjarige open overeenkomst (zestig maanden na notificatie) tegen prijslijst voor een midlife-update van metalen bedden t.v.v. Defensie, door middel van de vervanging van de veermatras (inclusief de spiraalbodem).

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Eventuele minimumeisen
Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-23

10:00

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-23
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
10:00

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen
De Aanbestedende Overheid organiseert een voorafgaande informatievergadering op 4.9.2020 om 10:00 (zie bestek, paragraaf 6.j.).
Beroepsinstantie

Raad van State

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-27
Electronic payment will be used
ja
Periodieke opdracht
neen
Electronic invoicing will be accepted
ja
Precise information on deadline(s) for review procedures
Binnen de zestig kalenderdagen vanaf de dag volgend op de gewraakte beslissing.

Bidding information

Bidding deadline

23 Sep 2020

43 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Publishing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Kilkenny - Refurbishment work

Ireland

Value: 40.0 million Euro

Germany : Eschborn - Energy and related services

Germany

Value: Not specified

Greece : Athens - Property insurance services

Greece

Value: 287,000 Euro

United Kingdom : Chichester - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Construction consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Chlorine

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling